Įrašai

Sukilėlio prisiminimai

2013 03 07

Į parodos pradžią

Autentiškas 1863 - 1864 m. sukilėlio pasakojimas

Publikuota:
1863 metų sukilimo dalyvio atsiminimai  / Tamošius Leonavičius; užrašė A. Urbelis //Karo archyvas : Vyriausiojo štabo Karo mokslo skyriaus leidinys / redagavo V. Steponaitis .-T. 6.- 1935 (Kaunas : „Spindulio“ sp.). - P. 54-56.