Įrašai

Literatūra ir nuorodos

2013 03 08

Į parodos pradžią

 Literatūra 

 virs0001
Bičkauskas-Gentvila L. 1863 metų sukilimas Lietuvoje.
 - Vilnius: Valst. polit. ir moksl. lit. l-kla, 1958. - 351 p.

virs0002
Dvasininkija ir 1863 m. sukilimas buvusios Abiejų Tautų
Respublikos žemėse: straipsnių rinkinys / Lietuvių katalikų
mokslo akademija. - Vilnius : Lietuvos istorijos instituto leidykla, 2009. - 382 p.

virs0003
Aleksandravičius, Egidijus; Kulakauskas, Antanas.
Carų valdžioje: XIX amžiaus Lietuva.
- Vilnius: Baltos lankos, 1996. - 359 p. 

 virs0005
Juknevičius, Petras. Panevėžio krašto istorija:
apybraižos fragmentai.- Panevėžys: Tėvynė, 1996.- 33 p.

 virs0004
Staliūnas D. Savas ar svetimas paveldas: 1863 - 1864 m.
sukilimas kaip lietuvių atminties vieta.- V., Mintis: 2008.- 143 p. 

virs0006
Mažylis, Bronius. 1863 metų sukilimo atgarsiai
Paįstrio apylinkėse.- Panevėžys, 1998. - 19 p. 

Nuorodos

Augustinas Janulaitis. 1863 - 1864 metų sukilimas Lietuvoje ir Lenkijoje

Istorikas Alfredas Bumblauskas apie 1863 metų sukilimą: Lietuviams tai įvykis iš herojiškų žygdarbių sąrašo

Istorikė Vilma Žaltauskaitė: „1863 m. sukilimas – tai kraujas už prarastą valstybę

Darius Staliūnas: 1863 metų sukilimas – Abiejų Tautų tradicijos tąsa

LNB virtuali paroda, skirta sukilimo metinėms