Veikla

2012 04 16

Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka yra politiškai, komerciškai ar religiškai nepriklausoma, lygiateisiška ir atvira erdvė skirtingų pažiūrų, tautybių, lyčių ar išsilavinimo žmonėms. Jos veikla yra maksimaliai orientuota į esamus ir potencialius lankytojus bei jų poreikius.

Pagrindinės veiklos sritys:

  • kaupia ir saugo universalų, bendruomenės poreikius tenkinantį dokumentų įvairiomis laikmenomis fondą;
  • teikia informacijos, kultūros, švietimo, socialines ir laisvalaikio paslaugas, siekdama kokybiškai patenkinti bendruomenės narių bei jų grupių poreikius, maksimaliai išnaudodama informacinius, technologinius bei žmogiškuosius išteklius;
  • siekdama optimizuoti paslaugų įvairovę bei jų kokybę, nuolat tyrinėja vartotojų poreikius ir bibliotekos galimybes juos tenkinti;
  • kuria ir palaiko ryšius ne tik su gyventojais, bet ir žiniasklaida, visuomeninėmis organizacijomis, įvairiomis įstaigomis, verslo atstovais bei vietos valdžia.

Trumpa bibliotekos istorija

Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos nuostatai (PDF, 855 KB)

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (PDF, 210 KB)

Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3

Priedas Nr. 6

Priedas Nr. 7

Vidaus tvarkos taisyklės

Korupcijos prevencijos programa

Korupcijos prevencijos programos priemonių planas


PLANAVIMO DOKUMENTAI

2019-2021 perspektyvinė veiklos programa 

2019 m. veiklos planas (PDF, 915 KB)

2018 m. veiklos ataskaita

VIEŠIEJI PIRKIMAI

        Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka perka keleivinį 8 vietų mikroautobusą.

Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymas dėl Viešųjų pirkimų komisijos sudėties patvirtinimo

Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas

Viešųjų pirkimų taisyklės

Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus įsakymas dėl Viešųjų pirkimų taisyklių

Viešųjų pirkimų planas (2018 m.)

Viešųjų pirkimų planas (2017 m.)

Viešųjų pirkimų planas (2016 m. IV ketv.)

Viešųjų pirkimų planas (2016 m. III ketv.)

2016 m. vykdomų ir įvykdytų mažos vertės pirkimų registracijos žurnalas (PDF, 183 KB)

2014 - 2015 m. vykdomų ir įvykdytų mažos vertės pirkimų registracijos žurnalas (PDF, 114 KB)

2015 m. vykdomų ir įvykdytų mažos vertės pirkimų registracijos žurnalas


 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

Finansinių ataskaitų rinkinys (2018 06 30)

Finansinės būklės ataskaita II ketvirtis (PDF, 882KB)
Veiklos rezultatų ataskaita II ketvirtis (PDF, 596KB)
Finansavimo sumos II ketvirtis (PDF, 919KB) 

Finansinių ataskaitų rinkinys (2018 03 31)

Finansinės būklės ataskaita I ketvirtis (PDF, 819KB)
Veiklos rezultatų ataskaita I ketvirtis (PDF, 562KB)
Finansavimo sumos I ketvirtis (PDF, 880KB) 

Finansinių ataskaitų rinkinys (2017 12 31)

Finansinės būklės ataskaita IV ketvirtis (PDF, 580KB)
Veiklos rezultatų ataskaita IV ketvirtis (PDF, 609KB)
Finansavimo sumos IV ketvirtis (PDF, 411KB) 

Finansinių ataskaitų rinkinys (2017 09 30)

Finansinės būklės ataskaita III ketvirtis (PDF, 843KB)
Veiklos rezultatų ataskaita III ketvirtis (PDF, 632KB)
Finansavimo sumos III ketvirtis (PDF, 954KB) 

Finansinių ataskaitų rinkinys (2017 06 30)

Finansinės būklės ataskaita II ketvirtis (PDF, 810KB)
Veiklos rezultatų ataskaita II ketvirtis (PDF, 735KB)
Finansavimo sumos II ketvirtis (PDF, 851KB) 

Finansinių ataskaitų rinkinys (2017 03 31)

Finansinės būklės ataskaita I ketvirtis (PDF, 945KB)
Veiklos rezultatų ataskaita I ketvirtis (PDF, 791KB)
Finansavimo sumos I ketvirtis (PDF, 730KB) 

Finansinių ataskaitų rinkinys (2016 12 31)

Finansinės būklės ataskaita IV ketvirtis (PDF, 892KB)
Veiklos rezultatų ataskaita IV ketvirtis (PDF, 791KB)
Finansavimo sumos IV ketvirtis (PDF, 567KB) 
Pinigų srautų ataskaita IV ketvirtis (PDF, 908KB) 
Grynojo turto pokyčio ataskaita IV ketvirtis (538 KB)

Finansinių ataskaitų rinkinys (2016 09 30)

Finansinės būklės ataskaita III ketvirtis (PDF, 1MB)
Veiklos rezultatų ataskaita III ketvirtis (PDF, 1MB)
Finansavimo sumos III ketvirtis (PDF, 1MB) 

Finansinių ataskaitų rinkinys (2016 06 30)

Finansinės būklės ataskaita II ketvirtis (PDF, 2MB)
Veiklos rezultatų ataskaita II ketvirtis (PDF, 1MB)
Finansavimo sumos II ketvirtis (PDF, 1MB) 

Finansinių ataskaitų rinkinys (2016 03 31)

Finansinės būklės ataskaita I ketvirtis (PDF, 2MB)
Veiklos rezultatų ataskaita I ketvirtis (PDF, 1MB)
Finansavimo sumos I ketvirtis (PDF, 1MB) 

 


BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITOS 

2018 m. II ketv.
2018 m. I ketv.
2017 m., IV ketv.
2017 m., III ketv.
2017 m. II ketv.

2017 m. I ketv.

2016 m. II ketvirtis

2016 m. I ketvirtis

Informacija apie Panevėžio m. SVB darbuotojų darbo užmokestį (PDF, 130KB)

BIBLIOTEKOS VEIKLOS DOKUMENTAI (prieiga tik darbuotojams)

Bibliotekos direktorės metinės užduotys, siektini rezultatai