2 proc. naujoms knygoms

2015 05 26

Dėkojame Jums už 2018 metais suteiktą 2% savo pajamų mokesčio paramą
mūsų bibliotekai.

Šias lėšas biblioteka skyrė naujoms knygoms pirkti.

Kviečiame ir šiais metais skirti dėmesį bibliotekai, pervedant 2% savo pajamų mokesčio į bibliotekos sąskaitą.

Tikimės, kad su Jūsų pagalba biblioteka galės įsigyti dar daugiau naujų spaudinių.

Paramai teikti reikia užpildyti prašymo formą FR0512. Formoje būtina nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, gyvenamąją vietą, ataskaitinį mokestinį laikotarpį (2016 m.), bibliotekai prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį (iki 2 procentų).

Užpildytą formą (iki gegužės 1 d.) nuneškite į Jūsų gyvenamosios vietos mokesčių inspekcijos skyrių.

Prašymo formą galite užpildyti ir naudodamiesi elektronine bankininkyste https://deklaravimas.vmi.lt/.

Naujovė: paramą galima skirti 5 metams su galimybe savo apsisprendimą kasmet keisti.

Duomenys, reikalingi formai FR0512 užpildyti:

Paramos gavėjo identifikacinis numeris - 190431250

Užpildyti formą galite ir bibliotekose, mielai Jums padėsime.