Naudojimosi kompiuteriais ir internetu taisyklės

PATVIRTINTA
Panevėžio miesto savivaldybės viešosios bibliotekos
direktoriaus 2010 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. ĮV-16


PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
NAUDOJIMOSI VIEŠĄJA INTERNETO PRIEIGA TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Naudojimosi viešąja interneto prieiga (toliau – VIP) taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi kompiuteriais ir internetu Panevėžio miesto savivaldybės viešojoje bibliotekoje ir jos filialuose (toliau – Biblioteka) tvarką, vartotojų teises, pareigas bei atsakomybę.
2. Bibliotekoje esantys kompiuteriai yra skirti naudotis internetu, ieškoti informacijos Bibliotekos prenumeruojamose duomenų bazėse, informaciniuose kompaktiniuose diskuose, Bibliotekos elektroniniame kataloge, mokytis kompiuterinio raštingumo, dirbti su kompiuteriuose įdiegtomis taikomosiomis programomis.
3. Nemokamai naudotis kompiuteriais gali visi lankytojai, mokantys dirbti kompiuteriais ir susipažinę su šiomis Taisyklėmis, nepriklausomai nuo to, ar jie yra Bibliotekos skaitytojai.

II. VARTOTOJŲ APTARNAVIMO TVARKA

4. Viešosios interneto prieigos kompiuteriais galima naudotis Informacijos bei Vaikų literatūros skyriuose ir šešiuose filialuose.
4.1. Informacijos skyriuje interneto prieiga gali naudotis visi lankytojai, išskyrus vaikus iki 14 metų; prioriteto tvarka – norintiems naudotis elektroninėmis paslaugomis, ieškantiems informacijos mokymuisi, besimokantiems naudotis informacinėmis technologijomis bei dirbti taikomosiomis programomis.
4.2. Vaikai iki 14 metų kompiuteriais naudojasi Vaikų literatūros skyriuje ir „Žiburėlio“, „Šaltinėlio“, „Židinio“, Šiaurinėje bei Smėlynės bibliotekose.
5. Bibliotekos darbuotojai lankytoją, pirmą kartą besinaudojantį VIP, užregistruoja vartotojų registracijos ir apskaitos sistemoje – suteikia individualų prisijungimo vardą ir slaptažodį. Ne Bibliotekos skaitytojai privalo kaskart darbuotojui parodyti asmens dokumentą (pasą, studento, moksleivio pažymėjimą ar kt.), Bibliotekos skaitytojai – skaitytojo pažymėjimą.
6. Vartotojai dirba po vieną, skaityklos darbuotojo nurodytoje vietoje. Baigę darbą vartotojai turi uždaryti visas programas ir išsiregistruoti.
7. VIP naudojimosi laikas yra ribojamas. Per vieną darbo dieną vartotojui suteikiamas 1 val. laiko limitas. Šis laikas vartotojo pageidavimu gali būti pratęstas, jeigu nelaukia kitas vartotojas (nepilnamečiams vartotojams darbo laikas gali būti pratęstas dar 1 valandai, po valandos naudojimosi darant 15 min. pertrauką).
8. Bibliotekos darbuotojai turi teisę apriboti naudojimąsi interneto pokalbių, vaizdo įrašų peržiūros ar kitomis programomis, jei dėl to pažeidžiamos kitų vartotojų teisės pasinaudoti VIP.
9. Vartotojams, pažeidusiems Taisykles, Bibliotekos darbuotojai gali užblokuoti galimybę visam laikui ar laikinai naudotis visais VIP kompiuteriais.
10. Lankytojai, turintys nešiojamuosius kompiuterius, gali naudotis belaidžiu internetu.
11. Lankytojai, turintys regėjimo negalią, gali naudotis kompiuterizuota darbo vieta akliesiems ir silpnaregiams su specialia programine įranga Informacijos skyriuje.
12. Informacijos skyriuje esantis vienas kompiuteris skirtas tik dokumentų paieškai bibliotekos elektroniniame kataloge. Juo nemokamai naudotis gali visi lankytojai, tačiau užsakyti dokumentus gali tik registruoti Bibliotekos vartotojai.

III. VARTOTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS

13. Vartotojai turi teisę:
13.1. savarankiškai dirbti kompiuteriu, laikydamiesi šiose Taisyklėse nustatytos tvarkos;
13.2. naudotis kompiuteriais sveikatai saugiomis sąlygomis:
13.2.1. pertraukėlių metu atlikti pratimus, skirtus akių, skeleto ir raumenų sistemos nuovargiui pašalinti bei sveikatos sutrikimų profilaktikai;
13.2.2. pasinaudoti (prireikus) pirmosios pagalbos vaistinėle.
13.3. Įrašyti surinktą medžiagą į savo atsineštas informacijos laikmenas (CD, DVD, USB atmintis);
13.4. pranešę bibliotekos darbuotojui už nustatytą mokestį:
13.4.1. išspausdinti reikiamą dokumentą.
13.4.2. nuskaityti nuotrauką, paveikslėlį ar tekstą.
14. Vartotojams griežtai draudžiama:
14.1. naudotis VIP:
14.1.1. be darbuotojo leidimo;
14.1.2. moksleiviams iki 14 metų pamokų metu be raštiško tėvų ar mokytojų leidimo;
14.2. naudotis svetimu prisijungimo vardu;
14.3. savavališkai keisti darbo vietą;
14.4. skaityti pornografinę, smurtą, terorizmą bei kitokią nusikalstamą veiklą skatinančią informaciją, kurios platinimą draudžia Lietuvos Respublikos Visuomenės informavimo įstatymas, kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai;
14.5. diegti savo ar atsisiųstas programas, siųstis filmus, keisti kompiuterio ir programinės įrangos parametrus;
14.6. sugedusį kompiuterį taisyti (apie gedimą vartotojas turi informuoti darbuotoją);
14.7. savavališkai įjungti ir/ar išjungti kompiuterį;
14.8. VIP patalpose naudotis mobiliojo ryšio telefonais.

IV. VARTOTOJŲ ATSAKOMYBĖ

15. VIP vartotojai privalo laikytis šių ir Naudojimosi biblioteka taisyklių. Pažeidusiems jas ir bent kartą įspėtiems skaitytojams gali būti taikomos 10 punkte numatytos sankcijos.
16. Vartotojai, padarę turtinę žalą ar kitus neteisėtus veiksmus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

_______________________________________________