D. C. Lubov. Kitoks Pranciškus

2018 11 26

Kitoks Pranciškus: ko nesate girdėję apie Popiežių / Deborah Castellano Lubov. - Vilnius: Katalikų pasaulio leidiniai, [2018]. - 193 p.

2018 m. rudenį į Lietuvą atvykęs popiežius Pranciškus – išskirtinė asmenybė, savo paprastumu, nuoširdumu ir supratingumu žavinti ne tik tikinčiuosius.

Knygoje „Kitoks Pranciškus“ apie aukščiausią katalikų dvasininkų dvasininką prabyla įvairūs žmonės. Knygoje keturiolika pokalbių – ir tiek pat skirtingų popiežiaus portretų, kuriuos pieša autoritetingiausi Romos kurijos asmenys, įvairių šalių Katalikų bažnyčios veikėjai. Prisiminimais ir įspūdžiais apie Pranciškų dalijasi Jorge Mario Bergoglio giminės ir bičiuliai, lydėję ir lydintys jį gyvenimo kelionėje.

Iš skirtingų žmonių pasakojimų dėliojama pontifiko biografija intriguoja mažai žinomais faktais ir netikėtomis detalėmis. Keturiolika pasakotojų kuria Šventojo Tėvo gyvenimo istoriją, kurioje nelieka nuošalyje šiandienos žmogui iškylantys jį jaudinantys klausimai. Iš visų pokalbių išsiskiria asmeniškiausias interviu su popiežiaus seserimi Marija Elena Bergoglio – tai šiltas pasakojimas apie popiežiaus vaikystę, jaunystę ir santykius su artimaisiais.

Iš italų kalbos vertė Audrius Musteikis.