R. Palijanskaitė. Vydūnas

2018 12 19

Vydūnas: regėjimai, darbai, atradimai/ Rima Palijanskaitė. - Šiauliai: Lucilijus, 2018. - 286 p.: iliustr.

Knyga, skirta vienam iškiliausių mąstytojų, humanistų ir kultūros veikėjų Lietuvos istorijoje – Vilhelmui Storostai-Vydūnui. Šios išskirtinės asmenybės palikti veikalai ir gebėjimas giliai, plačiai mąstyti buvo vertinami ne tik Lietuvoje.

Knygos  autorė Rima Palijanskaitė apžvelgia visą mąstytojo gyvenimo kelią, jo veiklą ir kūrybą. Tai asmenybė, kurios neįmanoma įsprausti į rėmus, per maža ir per menka vadinti jį rašytoju ar mąstytoju, todėl tenka žvelgti į žmogų, pralenkusį istoriją ir pripažinti, jog iki šiol jam skirta gerokai per mažai dėmesio.

Knygoje taip pat rasite ištraukų iš Vydūno atsiminimų, laiškų, jo paties apmąstymų. Pažinsite labai jautrų, reiklų sau ir kitiems, vertybėms ir idealams ištikimą žmogų.