J. Brazauskas. Mano kelias

2019 06 03

Mano kelias: biografinės apybraižos apie žymius lietuvių kultūros veikėjus/ Juozas Brazauskas. - Panevėžys, 2018.- 207 p.: iliustr.

Panevėžiečio istoriko Juozo Brazausko biografinių apybraižų knyga, skirta prisiminti žymius lietuvių kultūros veikėjus: kunigą, poetą Antaną Strazdą, rašytoją Joną Biliūną, kunigą, filosofą, literatūros kritiką Aleksandrą Dambrauską-Adomą Jakštą ir poetą modernistą Kazį Binkį.