T. Venclova. Lietuvos istorija visiems

2019 06 07

Lietuvos istorija visiems/ Tomas Venclova.- [Vilnius]: R. Paknio leidykla, [2018]. - T. 1.: 330 p.: iliustr.

Vienas žymiausių Lietuvos intelektualų Tomas Venclova pirmajame istorijos tome kalba apie svarbiausius šaliai istorinius faktus, atskleidžia įdomių, reikšmingų detalių, nevengia plačiau pakalbėti apie skaudžiausius įvykius, kurie iki šiol tampa diskusijų objektu net tarp istorikų, be to, pateikia Lietuvos įvykius platesniame kontekste, įtraukdamas tai, kas vyko Europoje ir pasaulyje.

Savitas požiūris, erudicija, platus europinio ir pasaulinio konteksto išmanymas, gili Lietuvos ir Rusijos santykių analizė, objektyvus žvilgsnis į praeitį ir argumentuota kalba, istoriniame tekste puikiai derančios grožinės literatūros ir poezijos ištraukos suteikia šiai istorinei knygai išskirtinumo, kuris sudomins ir moksleivius, studentus, ir visus smalsius, akiratį plėsti mėgstančius skaitytojus. Tomas Venclova pabrėžia, kad pagrindinis jo tikslas rašant knygą „Lietuvos istorija visiems" buvo istorinius faktus papasakoti įtraukiančiai. Kai kurios dalys paįvairintos net anekdotais!

Knygoje rasite 439 iliustracijas ir 18 žemėlapių.