Poezijos pavasaris

2019 08 05

Poezijos pavasaris: [almanachas] / sudarė Elžbieta Banytė. - [2019]. - 274 p. + 1 garso diskas (CD).

Tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ tradicinis almanachas su kompaktine plokštele. Almanacho sudarytojai Elžbieta Banytė, Marius Burokas, Viktoras Rudžianskas ir Audinga Peluritytė. „Poezijos pavasario“ svečių kūrybą atrinko Vytas Dekšnys.

Almanacho apipavidalinimu rūpinosi dailininkė Lina Sasnauskaitė. Kompaktinę plokštelę parengė Rimantas Kmita.