P. Širvys. Po mirgiuoju žvaigždynų šalmu

2020 10 14

Po mirgiuoju žvaigždynų šalmu: [poezijos rinktinė]/ Paulius Širvys. - Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. - 109 p.; 1  CD.

Pomirtinė poeto Pauliaus Širvio lyrikos rinktinė, kurią sudarė dr. Elena Baliutytė, išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas serijoje „Gyvoji poezija“.

Yra sudarytojos įžanginis straipsnis „Egzistencinio tragizmo poetas“.

1 garso įrašas CD – poezija, skaitoma skaito Pauliaus Širvio, Algirdo Latėno.