Stanislovas Kerbedis

2019 09 04

stanislovas kerbedisŽymusis kelių inžinierius ir tiltų konstruktorius Stanislovas Kerbedis gimė 1810 m.kovo 9 d. Naudvaryje, Panevėžio rajone. Pradinius mokslus baigė Panevėžio apskrities pijorų vienuolyno šešiaklasėje mokykloje. Vėliau būsimasis inžinierius mokslą tęsė Kauno klasikinėje gimnazijoje, kurią baigęs 1826 m. Įstojo į Vilniaus universiteto fizikos-matematikos mokslų skyrių, tačiau po dviejų metų jas metę   išvyko į Peterburgą. Nuo to laiko prasidėjo jo, kaip kelių ir tiltų statybos profesionalo, veikla.

Dar bestudijuodamas S.Kerbedis 1830 m. vasarą atliko praktiką prie kasamo Ventos kanalo. 1831 metais baigęs mokslą, kaip perspektyvus jaunas mokslininkas buvo paliktas dėstytoju institute. 1837 metais išvyko metams į Vakarų Europą. S. Kerbedis tobulinosi Paryžiaus kelių ir tiltų mokykloje, vėliau Anglijoje, Belgijoje, Vokietijoje, Olandijoje, Austrijoje.

Grįžęs iš užsienio gavo pavedimą suprojektuoti ir pastatyti tiltą per Nevą Peterburge. 1842 metais jis buvo paskirtas mechanikos katedros vedėju ir jam suteiktas profesoriaus vardas. Tais pačiais metais jis pateikė pastovaus geležinio tilto per Nevą projektą. Kai tik caras jį patvirtino buvo pradėta statyba, kuriai vadovavo pats S. Kerbedis. Techniniu požiūriu tai buvo sudėtingas ano meto statinys-pirmasis tiltas Rusijoje su pasukama sveriamąja dalimi. Nuo 1849 m. S. Kerbedis atsisakė pedagoginio darbo ir visiškai pasišventė tilto per Nevą statybai, šis atidarytas 1850 metais, dabar vadinama leitenanto Šmidto vardu.

Po tilto statybos atneštos šlovės S. Kerbedis priimamas dirbti į Peterburgo Mokslų akademiją. Jis ir toliau statė tiltus bei kelius, nors aukštos pareigos Rusijos kelių ir tiltų korpuse vertė jį užsiimti ir kitais darbais. 1852 metais žymusis inžinierius vėl išvyko į užsienį susipažinti su metalinių tiltų statyba. Grįžęs suprojektavo ir pastatė du tiltus - per Lugą ir Dauguvą (čia pirmą kartą Rusijoje buvo panaudota parabolinė ferma). 1854 metais S. Kerbedžiui buvo pavesta ištirti galimybę sujungti Peterburgo - Varšuvos geležinkelį su Karaliaučiaus geležinkeliu ir parengti projektą. Už šį projektą Prūsijos valdžia apdovanojo jį Raudonojo erelio II laipsnio ordinu.  S. Kerbedis  1861 metais carinė vyriausybė paskyrė S.Kerbedį Lenkijos Karalystės geležinkelių viršininku. Jau gyvendamas Varšuvoje, jis 1856-1864 suprojektavo tiltą per Vyslą, vadovavo jo statybai, tiltas gavo Kerbedžio vardą. Dabar tai Šlionsko - Dombrovos tiltas. Po kiek laiko S. Kerbedis vėl buvo atšauktas į Peterburgą, ėjo įvairias pareigas, net Rusijos imperijos Susisiekimo ministro. Nuo 1874 m. iki 1883 m. S. Kerbedis dirbo prie Marijos vandens kelio sistemos rekonstrukcijos.

Iinžinierius Stanislovas Kerbedis savo lėšomis pastatė kultūros įstaigas, rėmė dailininkus, laikė Ribiniškiuose netoli Daugpilio (Latvija) dailininkų kūrybos namus, kuriuose XX a. pr. ilsėjosi menininkai M. K.Čiurlionis, P. Rimša. Pasiekęs karjeros aukštumų didžiąją savo gyvenimo dalį S.Kerbedis praleido Peterburge ir Varšuvoje.

Mirė  1899 metų balandžio 19 dieną Varšuvoje. Palaidotas Povondskų kapinėse.