Stanislav Kužminski

2019 09 05

Stanislaw Kuzminski Stanislav Kužminski gimė 1895 m. vasario 20 d. Velžyje, bajorų Jurgio Kužmos-Kužminskio ir Vladislavos Lesickos šeimoje. 1912 m. mokyklą baigė Kurske ir įstojo į Sankt Peterburgo karininkų mokyklą. Prasidėjus I pasauliniam karui išsiųstas į frontą Galicijoje. 1915 m. sausio 27 d. sunkiai sužeistas mūšyje prie Ivano Frankivsko. Pasveikęs toliau dalyvavo įvairiuose mūšiuose ore. Už nuopelnus kare apdovanotas ordinais.

Po bolševikinės revoliucijos Rusijoje prisijungė prie naujai suformuotos Lenkijos  kariuomenės, tapo vienu iš pirmųjų šios kariuomenės pilotų, suteiktas kapitono laipsnis. 1919-1920 m. kovojo Lenkijos-sovietų kare, buvo sužeistas. Po karo tarnavo įvairiose Lenkijos vietose, vedė kursus lakūnams. 1928 m. pradėjo dirbi krašto apsaugos ministerijos aviacijos departamente, vėliau tapo departamento vadovu. 1931 m. išvyko studijuoti į Paryžiaus aeronautikos mokyklą, kurią baigė 1933 metais.

Prasidėjus II pasauliniam karui 1939 m. rugsėjo 22 d. buvo sunkiai sužeistas ir paimtas į nelaisvę. 1940 m. išvežtas į darbo stovyklą netoli Gyseno, vėliau . perkeltas į stovyklą netoli Garmišo-Partenkircheno, išlaisvintas amerikiečių 1945 metais. Tais pačiais metais prisijungė prie Lenkijos užsienio karinių pajėgų Nicoje.

Stanislav Kužminski paleistas iš tarnybos 1948 m. balandžio 23 d., į Lenkiją, priklausomą nuo sovietų negrįžo, liko Nicoje, dirbo  plastiko gamykloje. Vėliau persikėlė į Paryžių, kur pats vertėsi plastikų prekyba.

Mirė 1969 m. spalio 28 d. Paryžiuje.