Nikolajus Beliajevas

2019 09 07

Nikolajus Beliajevas gimė 1877 m. gegužės 2 d. Panevėžyje. Jo tėvas buvo mokytojas, vėliau - liaudies beliajevasmokyklų inspektorius. Nikolajus Beliajevas  1890 m. pradėjo mokytis Panevėžio realinėje mokykloje, nuo 1895 m. mokėsi Rygoje. 1896 m. jis įstojo į Peterburgo technologijos institutą. Praktiką atliko Putilovo gamykloje. 1902 m. apgynęs diplomą įgijo inžinieriaus-technologo diplomą.

Įsidarbinęs Putilovo gamykloje, dalyvavo garvežių detalių, staklių bandymuose, vėliau, 1903 m. Beliajevas pasiekė, kad būtų  pervestas į metalurgijos skyrių, ten paskirtas inžinieriumi prie vyriausiojo technologo. N. Beliajevas prisidėjo prie metalografijos laboratorijos įkūrimo, kuriai vadovavo 1904-1916 m. Laboratorijoje buvo sukurtas visiškai naujas plienas su chromo bei volframo priemaišomis „Boim" (Karys). Ši laboratorija ne tik atlikdavo gamyklos užduotis, bet ir dalyvavo platesniuose metalų tyrimuose.  Nuo 1909 m. N. Beliajevas dėstė Peterburgo politechnikos institute, lygiagrečiai su darbu įmonės laboratorijoje.

Prasidėjus pirmajam pasauliniam karui karinei pramonei reikėjo minėtos rūšies plieno. Buvo nutarta pastatyti specialią gamyklą. Šį sumanymą įgyvendinti ėmėsi Nikolajus Beliajevas. Finansavo milijonierius pirklys Vtorovas. Zatišjės kaimelyje Pamaskvėje pradėta statyti gamykla (dabar čia Elektrostalio miestas). N. Beliajevas persikėlė gyventi į Pamaskvę. Gamyklą teko užbaigti naujajai Rusijos valdžiai 1918 m. pabaigoje.

Kai 1919 m. Maskvoje buvo Įsteigtas Kalnakasybos institutas, N. Beliajevas buvo pakviestas į jį vadovauti Specialiojo plieno katedrai, jam buvo suteiktas profesoriaus laipsnis. Mokslinėje srityje Nikolajų Beliajevą labiausiai domino plieno ypatybėms ir jų kitimui, naudojant skirtingus apdorojimo būdus, metalo makrostruktūros.

Nikolajus Beliajevas mirė staiga 1920 m. gegužės 26 m.