Benjaminas Zuskinas

2019 09 07

Benjaminas Zuskinas gimęs 1899 m. balandžio 28 d. Panevėžyje, mirė  1952 m. rugpjūčio 12 d.zuskinas Maskvoje, TSRS  – Lietuvos žydų kilmės filmų ir teatro aktorius, režisierius, Maskvos valstybinio žydų teatro direktorius.

Benjaminas Zuskinas gimė Panevėžyje, siuvėjo šeimoje. Nuo penkerių metų mokėsi chederyje (žydų berniukų religinėje pradinėje mokykloje), 1911 m. įstojo į realinę mokyklą. Prasidėjus I pasauliniam karui,   Lietuvos, Latvijos, Lenkijos žydai buvo deportuoti, kaip nepatikimi, į Rusijos gilumą, tad  pateko Penzą,  tęsė mokslus ir vaidino mėgėjų teatre. 1920 m. įstojo į Sverdlovsko kasybos institutą. 1921 m. nuvyko į Maskvą, ten pradėjo vaidinti žydų kameriniame teatre. Tais pačiais metais Zuskinas su Solomonu Michoelsu dalyvavo pirmajame šio teatro pastatyme „Šolom Aleichemo vakaras“ (1922), suvaidino pagrindinį vaidmenį spektaklyje „Burtininkas“ (pagal Abraham Goldfaden).

Žymiausios rolės - Juokdarys Šekspyro dramoje „Karalius Lyras“, 1935, Sanderl Baba „Benjamino III kelionėse“ pagal Mendelę Moicher Sforimą, 1927) ir kt. Jis taip pat nusifilmavo aštuoniose  kino juostose, žinomiausios: „Pasienis“ (1935), „Laimės ieškotojas“ (1936). Nuo 1936 m. pats dirbo režisieriumi, dėstė teatro mokykloje.

Benjaminas Zuskinas buvo Žydų antifašistinio komiteto narys. Po Michoelso nužudymo 1948 metų sausio 12 d., vadovavo teatrui, tačiau netrukus, 1948 m. gruodžio 23 d., buvo suimtas suklastotoje Žydų antifašistinio komiteto byloje ir kartu su kitais įžymiais žydų kultūros veikėjais 1952 m. rugpjūčio 12 d. sušaudytas Lubiankoje.  1956 m. reabilituotas.