Platonas Kulakovskis

2019 09 12

Platonas Kulakovskis gimė 1848 m. liepos 8 d. Panevėžyje, pravoslavų šventiko šeimoje. kulakovskij

Mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje, nuo 1864 m., kai gimnazija buvo uždaryta, numalšinus sukilimą,  mokėsi Vilniaus gimnazijoje, kurią 1866 m. baigė aukso medaliu. Vėliau studijavo istoriją ir filologiją Maskvos universitete. 1870 m. baigus mokslus paskirtas rusų kalbos mokytoju Vladimire, bet tais pačiais metais perkeltas į Maskvą, kur dirbo iki 1878 metų.

Po privalomai atidirbtų metų keliavo po Čekiją, Kroatiją, Serbiją, domėjosi vakarų slavų literatūra. 1878-1884 m. dėstė rusų kalbą Belgrade ir Varšuvoje, bendradarbiavo su vietine spauda, platino knygas rusų kalba užsienio bibliotekoms, išleido monografiją apie serbų autorių „Vuk Karadžič, jo veikla ir reikšmė serbų literatūroje“. 1893-1902 m. gyveno Zagrebe, kur tyrinėjo Kroatijos istoriją, apsigynė disertaciją Kroatijos atgimimo tema. Nuo 1902 m. dirbo Rusijos valstybės žinių redakcijoje. 1908-1911 m. redagavo laikraštį Rusijos pakraštyje. Buvo įvairių slavistinių organizacijų narys, parašė nemažai straipsnių slavizmo tematika, siekė išlaikyti Rusijos imperiją vieningą, neleidžiant atsiskirti kitoms tautoms.

Mirė 1913 m. gruodžio 31 d. Sankt Peterburge.