Seweryn Ludkiewicz

2019 09 16

Severinas Ludkevičius gimė 1882 m. sausio 20 d. Panevėžyje,   mirė 1964 m. Kovo 31 d. Varšuvoje - Ludkevičiuspolitikas, ministras tarpukario Lenkijos vyriausybėse.

Severinas Ludkevičius gimė  dvarininko šeimoje. Jis baigė Liepojos vidurinę mokyklą, studijavo gamtos ir geografijos mokslus Lvovo politechnikume, Jogailaičių universitete ir kolegijoje Paryžiuje. Severinas Ludkevičius išlaikė mokytojo egzaminą Sankt Peterburge ir tapo privačios  vidurinės mokyklos Telšiuose mokytoju.

Pirmojo pasaulinio karo metais nuo 1915 m. dalyvavo visuomeninėje veikloje – dirbo  Minske ir Petrograde „Nukentėjusių nuo karo ūkininkų draugijos“ sekretoriumi ir vėliau direktoriumi. Po vasario revoliucijos ir caro perversmo jis vadovavo „Pabėgėlių grįžimo į Lietuvą ir Baltarusiją“ draugijai.

Nuo 1920 m. balandžio mėn. Severinas Ludkevičius dirbo įvairiose draugijose, vienijančiose ūkininkus ir miškininkus, taip Žemės ūkio ir miškų departamento direktoriumi  okupuotame Vilniaus krašte. 

Jau 1922 metais paskirtas Centrinės žemės tarnybos prezidentu.

Po 1926 metų gegužės mėn. perversmo - Severinas Ludkevičius tapo Valstybinio žemės ūkio banko stebėtojų tarybos viceprezidentas, nuo 1927 - Banko prezidentas. Nuo 1932 – 1935 metais vėl dirbo vyriausybėje.  

Severinas Ludkevičius buvo Rytų žemės plėtros draugijos Centrinės tarybos nariu, masonų ložės nariu Varšuvoje.