Zdzisław Ludkiewicz

2019 09 16

Zdislavas Ludkevičius gimė g. 1883 metais, sausio 17 d. Panevėžyje, mirė  1942 m. liepos 18 d.Zdzisław Ludkiewicz Varšuvoje.  Lenkijos žemės ūkio ekonomistas, rektorius SGGW (Varšuvos žemės ūkio universitetas) , žemės ūkio reformų  ministras.

Zdislavas Ludkevičius gimė dvarininkų šeimoje, mokėsi Liepojos gimnazijoje, vėliau - Rygos technologijos universiteto chemijos fakultete ir Dublanio žemės ūkio akademijoje, 1910 m. įgydamas diplomą. 1911–1912 m. Leipcigo universitete studijavo politinę ekonomiką ir žemės ūkio ekonomiką. Nuo 1908 m. Zdislavas Ludkevičius dirbo žemės ūkio  inspektoriumi. Jis buvo Vilniaus žemės ūkio draugijos sekretorius. 1915 m. Jis suorganizavo ūkininkų, nukentėjusių nuo karo  draugiją Minske. 1915 m. rudenį jam pavyko patekti per frontą iš Minsko į Varšuvą, kur nuo 1916 m. buvo Žemės ūkio universiteto asistentas, Lenkijos žemės ūkio kooperatyvų ir Centrinio paskolų asociacijų fondo Varšuvoje organizatorius ir pirmasis direktorius. Zdislavas Ludkevičius buvo Laikinosios valstybės tarybos karo nuostolių atlyginimo tarybos darbuotojas, 1917 m. rudenį jis buvo paskirtas Laikinosios valstybės tarybos agrarinių reformų departamento direktoriumi.

Nuo 1918 m. gruodžio mėn. Zdislavas Ludkevičius buvo Varšuvos gyvybės mokslų universiteto (SGGW) profesorius, o 1925–1926 m. - universiteto rektorius. Tuo pat metu nuo 1922 m. buvo docentas Varšuvos technologijos universitete, kur skaitė paskaitas apie agrarinę politiką. Nuo 1923 m. gruodžio 19 d. iki 1924 m. liepos 3 d. Jis buvo žemės ūkio reformų ministras Vladislovo Grabskio vyriausybėje. 1936 m. Zdislavas Ludkevičius suorganizavo Lenkijos ekonominio atgimimo lygą ir tapo jos garbės prezidentu.

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, jis organizavo slaptą mokymą su tuometiniu SGGW rektoriumi Janu Miklaszewskiu  Tačiau dėl sveikatos priežasčių 1940 m. vasarą atsisakė šios veiklos. Mirė 1942 metais