Teisutis Zikaras

2019 09 18

Teisutis Zikaras  gimė 1922 m. liepos 5 d. Panevėžyje, žinomo skulptoriaus Juozo Zikaro ir Anelėszikaras. Autorius Mark STRIZIC Tūbelytės  šeimoje, mokėsi  Kauno dailės mokykloje.  1944 m. sovietams artėjant link Lietuvos pasitraukė į vakarus. 1946-1948 m. dėstė Breisgau Freiburgo dailės mokykloje, taip pat ir pabėgėlių stovykloje. 

Tame pat mieste buvo organizuota lietuvių pabėgėlių dailės paroda, kurioje dalyvavo ir Paulius Augius, Juozas Bakis, Alfonsas Dargis, Povilas Kaufmanas, Telesforas Valius, Liudas Vilimas ir  Viktoras Vizgirda.

Teisutis Zikaras  1949 m. išvyko į Australiją, kaip karo pabėgėlis ir apsigyveno Melburne, ten   1952-1956 m. dirbo skulptoriumi Melburno karo memoriale, dėstė karališkajame Melburno technologijų institute, priklausė Viktorijos skulptorių draugijai. 1960-1967 m. kartu su skulptoriais Clifford Last, Inge King, Lenton Parr ir Vincu Jomantu sudarė Centre Five modernistų skulptorių kolektyvą, dalyvaudavo parodose.

 

Teisučio Zikaro sukurtos skulptūros, kaip rašo kritikai, buvo tvirtos ir patikimos. Dirbdamas daugiausia su medžiu ir metalu, jis įtraukė į savo kūrybą modernų stilių, tradicinius lietuvių liaudies meno motyvus ir drožybos techniką. Kaip ir daugelis emigrantų menininkų, jis neapsiribojo vien skulptūra, tyrinėjo ir dirbo daugelyje meno rūšių, įskaitant piešimą ir grafiką.

Teisučio Zikaro piešiniai ir kiti popieriniai darbai kai kuriais svarbiais aspektais leidžia geriau suprasti jo charakterį ir emocijas nei jo skulptūros. Zikaro kūryba sukuria ryšį tarp jo skulptūrinių kūrinių ir Lietuvos grafikos bei liaudies meno tradicijų, įskaitant valstietiškus medžio drožinius ir reljefinius piešinius. Jis piešė tradicinius lietuviškus motyvus, pasižymėdamas šiuolaikiškumu ir išraiškingumu.

Mirė 1991 m. gegužės 10 d. Melburne.