Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto studentų leidinio „Sukasi laiko ratai“ pristatymas

Įpusėjus Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei Parko bibliotekoje įvyko Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto literatų ir mobiliografijos studentų išleistos antrosios knygos „Sukasi laiko ratai“ pristatymas.

Parko bibliotekos vedėja Laima Vilčinskaitė pasidžiaugė besitęsiančia draugyste su Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto nariais ir pabrėžė, kad drauge organizuojami renginiai įkvepia kūrybai.

Nedidelės apimties, žiedais viršelyje besipuošiančioje knygoje „Sukasi laiko ratai“ sudėtos Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto literatų eilės, kurios knygoje suskirstytos pagal keturis metų laikus. Leidinį puošia Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto mobiliografijos būrelio narių nuotraukos. Pasak knygos redaktorės Zitos Pranskevičiūtės, kas jau sudėta į knygą, tas jau išlieka ilgam. Taip norėta įamžinti literatų ir mobiliografijos būrelio narių nuveiktus darbus. Knygoje yra atskiras skyrius, skirtas karo temai. Knygos autoriai nepanoro palikti šio istorinio įvykio nuošalyje.

Mobiliografijos būrelio vadovė Rima Šeibokienė džiaugėsi, kad galėjo prisidėti prie knygos leidybos. Ji papasakojo, kad atrinkti nuotraukas leidiniui nebuvo lengva – norėjosi vaizdus derinti prie eilių, bet kartu darbai turėjo atspindėti ir vis kitą metų laiką. Rima Šeibokienė pasidžiaugė, kad visus sumanymus pavyko įgyvendinti.

Renginio metu savo eiles skaitė Trečiojo amžiaus universiteto Panevėžio fakulteto literatai: Danutė Krikščiūnienė, Gražina Kirsnienė, Nijolė Vilimienė, Liuda Balabonienė, Ona Striškienė, Ona Šerėnienė, Valė Bilienė, Liucijos Samkuvienės ir Reginos Nevidonskienės eiles skaitė Aldona Braidokienė ir Nijolė Vilimienė, Viliaus Masilionio eiles skaitė Nijolė Vilimienė, Zitos Pranskevičiūtės eiles skaitė Juozas Braidokas.

Renginyje netrūko muzikos. Modernaus dainavimo studijos vadovas Gendrius Jakubėnas drauge su mokine Dovile ne tik atliko dainas, bet ir pakvietė literatus į bliuzo pamoką. Renginio dalyviai gavo užduotį – sukurti bliuzo taktui tinkančius žodžius. Juos sudėlioti pavyko Danutei Krikščiūnienei. Jos greitai sumanytą trieilį dainavo visi susirinkusieji.

Renginio pabaigoje knygos „Sukasi laiko ratai“ autoriai dėkojo visiems prisidėjusiems prie knygos leidybos, prie šio renginio organizavimo. Niekas neskubėjo skirtytis – bendravo, fotografavosi ir džiaugėsi nuveiktais darbais.

Vaida Žalienė,
vyresn. metodininkė komunikacijai ir projektų valdymui

Vaidos Žalienės nuotraukos