Istorija

1989 m. sausio 16 d. Panevėžio miesto liaudies deputatų tarybos vykdomojo komiteto sprendimu įsteigta Panevėžio miesto centrinė biblioteka. Ji buvo atskirta nuo Panevėžio viešosios – centrinės bibliotekos (tapusios regiono biblioteka) ir turėjo 16 filialų. Vėliau suformuota tik minimali Viešosios bibliotekos struktūra: Spaudinių tvarkymo ir komplektavimo, Skaitytojų aptarnavimo, Informacijos ir bibliografijos skyriai, atliekantis ir skaityklos funkcijas. Vėliau vieno filialo pagrindu buvo suformuotas Vaikų literatūros skyrius.

2020 m. gegužės 28 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu, bibliotekai suteikiamas poetės Elenos Mezginaitės vardas. Keičiasi bibliotekos pavadinimas – nuo rugsėjo 1 d. Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka vadinama Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka.

.

.

2022 m. Biblioteka sėkmingai dalyvavo vasario mėn. vykusioje „Vilniaus knygų mugėje 2022“ su dviem edukacinėmis programomis.

Knyga „Elena Mezginaitė: žmonės man – viskas“ iš 126 Kultūros ministerijos rengiamam Knygos meno konkursui pristatytų leidinių įvertinta diplomu kaip viena iš gražiausių 2021 m. išleistų knygų.

Smėlynės bibliotekoje įdiegta virtualios realybės paslauga. Atnaujinta TBA paslauga.

Smėlynės bibliotekoje pradėjo veiklą skaitytojų klubas „Skaitau Panevėžyje“

Lina Dubauskienė skaitė pranešimą „Biblioterapija socialiai pažeidžiamoms grupėms Šiaurinėje bibliotekoje“: tarptautiniame seminare „Suaugusiųjų lankytojų mokymosi ir laisvalaikio praleidimo galimybės bibliotekose“ (anglų kalba), Birštono biblioterapijos konferencijoje „Knyga gali prakalbinti ir gydyti“, Pravieniškių pataisos namuose – atvirojoje kolonijoje vykusioje praktinėje konferencijoje.

Dvi darbuotojos dalyvavo darbo stebėjimo vizituose pagal Erasmus+ programos akreditacijos projektą: Lina Dubauskienė – Šelefteo (Švedija) miesto bibliotekoje, Edita Balčiūnienė – Pernu (Estija) miesto bibliotekoje.

Lina Dubauskienė apdovanota: LR Kultūros ministro padėka už aktyvų praktinį biblioterapijos metodų taikymą; LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos padėka ir kelione į Estiją už dalyvavimą „Atverk duris vasarai“ iniciatyvoje; Kalėjimų departamento prie Lietuvos respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus  padėka už savanorišką veiklą resocializacijos procese, LR Teisingumo ministerijos padėka ir atminimo suvenyru už penitencinės veiklos stiprinimą.

Bibliotekos direktorė Loreta Breskienė apdovanota Kalėjimų departamento prie Lietuvos respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus padėka už savanorišką veiklą resocializacijos procese.

2021 m. Viešojoje bibliotekoje įdiegta knygomato paslauga; prie Smėlynės ir Šiaurinės bibliotekų įrengtos knygų grąžinimo dėžės.

„Židinio“ bibliotekoje pradėti sensoriniai užsiėmimai vaikams, turintiems autizmo spektro bei kitų kalbos ir komunikacijos sutrikimų.

Sukurta nauja, pritaikyta išmaniesiems įrenginiams, bibliotekos interneto svetainė.

Minint E. Mezginaitės 80-ąsias gimimo metines, parengta ir išleista pokalbių rinktinė „Elena Mezginaitė: žmonės man – viskas…“, prie Viešosios bibliotekos įrengtas suoliukas su galimybe klausytis E. Mezginaitės poezijos įrašų, bibliotekos svetainėje sukurta interaktyvi Elenos Mezginaitės erdvė, visose miesto bibliotekose buvo eksponuota nuotraukų iš poetės asmeninio albumo paroda, pagal kurią buvo sudarytas literatūrinis maršrutas „Išlikusi poezijos skambėjime“, vyko moksleivių ekslibriso konkursas „Ex libris. Elenai Mezginaitei – 80“.

Smėlynės biblioteka įgyvendino projektą „Skaitymas – tiltas tarp žemynų“, kuriame dalyvavo Panevėžio „Vilties“ gimnazijos ir vienos iš Melburno (Australija) mokyklų pirmokai.

Panevėžio pataisos namuose vyko Šiaurinės bibliotekos inicijuoti biblioterapijos užsiėmimai, skaitmeninio raštingumo mokymai bei neformaliojo ugdymo mokymai „Inicijuok ir įgyvendink savo idėjas“.

Prie Smėlynės bibliotekos įrengta skaitymo erdvė (skverelis).

Šiaurinė biblioteka Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos skelbtame konkurse laimėjo „Draugiškiausios bibliotekos“ nominaciją.

Dvi „Židinio“ bibliotekos edukacinės programos – „Elektroninės pelėdos“ ir „Pasakų terapija su Pelėda Drūlija“ buvo pristatytos Panevėžio regiono bibliotekininkams ir skaitytojams tiesioginės transliacijos Youtoube kanale metu.

Vaikų bibliotekos „Žalioji pelėda“ vykdytas projektas „Virtualūs susitikimai“ buvo pristatytas Kroatijos Rijekos miesto bibliotekos virtualaus darbo stebėjimo vizito metu.

Nuo rugpjūčio 12 d. prasidėjo LIBIS SAP sistemos modernizavimas ir perkėlimas į kitą aplinką.

2011 m. du kartus biblioteka tapo projekto „Bibliotekos pažangai“ konkurso „Partneriškiausia biblioteka“ nugalėtoja ir buvo apdovanota dviejų periodinių leidinių metine prenumerata. Bibliotekų veikloje atsirado naujas reiškinys – savanorystė.

2012 m. startavo nauja bibliotekos svetainė www.panbiblioteka.lt, pritaikyta neįgaliesiems vartotojams bei išmaniesiems telefonams. Tinklaraščiui http://kelionesuknyga.blogspot.com/ konkurse „Inovacijų biblioteka“ nominacijoje „Už novatoriškus sprendimus“ delfi.lt portalo lankytojai skyrė trečiąją vietą.

2013 m. laimėjus finansavimą konkurse „Gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymo bibliotekose stiprinimas“, miesto bibliotekos gavo 10 nešiojamų kompiuterių su PĮ bei 2 multimedia projektorius.

2014 m. bibliotekos įsiliejo į bendrą miesto „Panevėžys – Lietuvos kultūros sostinė 2014“ programą. Surengusios 110 renginių, kuriuose apsilankė per 3000 lankytojų, bibliotekos buvo įvertintos Panevėžio miesto savivaldybės padėka ir stikliniu Kultūros sostinės simboliu.

Sa­vi­val­dy­bių vie­šų­jų bib­lio­te­kų aso­cia­ci­ja bibliotekų „Me­tų no­mi­na­ci­jų“ kon­kur­se Smėlynės biblioteką apdovanojo kaip kū­ry­biš­kiau­sią bib­lio­te­ką, už įdo­mias ini­cia­ty­vas skai­ty­mo ska­ti­ni­mo sri­ty­je.

Miesto taryba pritarė vaikų literatūros skyriaus „Žalioji pelėda“ patalpų išplėtimui šalia esančio parduodamo buto sąskaita.

Atnaujintas Panevėžio kultūros ir istorijos almanacho „Senvagė“ leidimas. Panevėžio m. savivaldybės viešoji biblioteka tapo almanacho kūrybiniu partneriu.

2015 m. Vaikų literatūros skyrius „Žalioji pelėda“ „Metų nominacijų“ konkurse pelnė Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos nominaciją „Biblioteka – mažųjų draugas“ ir buvo apdovanotas specialiu prizu bei padėka.

Sėkminga projektinė veikla: iš viso vykdyta 10 projektų, iš jų 4 parėmė Lietuvos kultūros taryba, 5 – Panevėžio miesto savivaldybė bei didžiausią finansavimą gavo projektas „3D: Domėkis. Dalyvauk. Dalinkis“ (20284 Eur, „Bibliotekos pažangai 2“).

2016 m. Tinklo bibliotekose įdiegtas elektroninis bibliotekų veiklos apskaitos dienoraštis.

Įgyvendintas ir gerai įvertintas projektas „3D: Domėkis. Dalyvauk. Dalinkis“, kurio metu miesto gyventojams sukurtos naujos paslaugos (3D modeliavimas, skaitmeninė fotografija, integruotos pamokos, sustabdyto kadro filmukų laboratorija).

Biblioteka pakviesta dalyvauti ir pristatyti savo edukacijas Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje bei parodoje „Mokykla 2016“ Litexpo.

Nuo pat bibliotekos įsteigimo (1989) bibliotekai vadovavusi direktorė Aurelija Matulevičienė išėjo į užtarnautą poilsį.

2017 m. Už sėkmingą mikrorajono bendruomenės telkimą, tradicijų ir šeimos vertybių puoselėjimą bibliotekoje, kūrybišką projektinę veiklą ir išradingas skaitymo skatinimo iniciatyvas, kasdien vaikams ir suaugusiems dovanojamą šventę, organizuojant išskirtinius renginius „Židinio“ bibliotekos vedėja Irena Kartanienė tapo Panevėžio regiono bibliotekų darbuotojų metų nominacijos „Ad Astra“ laureate.

Trys Šiaurinės, „Židinio“ ir „Žaliosios pelėdos“ bibliotekų darbuotojos už turiningų veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu apdovanotos LR švietimo ir mokslo ministerijos padėka bei edukacine – pažintine kelione į Estiją, aplankant Tartu mokslo centrą AHHAA, Aksi Ledynmečio muziejų bei Talino hidrolėktuvų muziejų.

Panevėžio m. savivaldybės viešosios bibliotekos direktore tapo Loreta Breskienė.

2018 m. Bibliotekose vykstančių mokymų viešinimui sukurtas videoklipas, kuris transliuotas viešojo transporto Media Traffic televizijoje.

Šiaurinėje bibliotekoje įkurtas klubas tėveliams su vaikais iki trejų metų „Slieko Zigmučio pievelė“.

Prie Šiaurinės bibliotekos pastatyta lauko biblioteka – knygų mainų namelis.

Savivaldybių viešųjų bibliotekų konkurse metų nominacijoms gauti Šiaurinė biblioteka tapo Viešųjų bibliotekų ir jų padalinių (filialų) tarpe „Draugiškiausia biblioteka 2017“ bei buvo apdovanota specialiu asociacijos prizu bei padėka už prasmingą veiklą, mažinančią socialinę atskirtį.

Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų filialų kategorijoje „Ad astra“ nominacija už sėkmingą mikrorajono bendruomenės telkimą, kūrybiškai organizuotą išskirtinę Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui pažymėti skirtą akciją „Siekiame rekordo! 100 knygų – ne riba“, lietuvių autorių knygų populiarinimą, sėkmingas skaitymo skatinimo iniciatyvas, dirbant su socialiai pažeidžiamų asmenų grupėmis, nuoseklų bendradarbiavimą ir bendrus projektus su miesto ugdymo įstaigomis atiteko Šiaurinės bibliotekos vedėjai L. Dubauskienei.

Trys Šiaurinės, „Židinio“ ir „Žaliosios pelėdos“ bibliotekų darbuotojos už turiningų veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu apdovanotos LR švietimo ir mokslo ministerijos padėka bei edukacine – pažintine 2 dienų kelione į Helsinkį (Suomija).

2019 m. Panevėžio m. savivaldybės viešoji biblioteka paminėjo savo veiklos trisdešimtmetį.

Vaikų literatūros skyrius „Žalioji pelėda“ nuo 2019 metų balandžio mėnesio dalyvauja Europos viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo programoje NAPLE Sister Libraries (Europos viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo programa).

Keturios Šiaurinės, „Židinio“, „Žaliosios pelėdos“ ir Smėlynės bibliotekų darbuotojos už turiningų veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu apdovanotos LR švietimo ir mokslo ministerijos padėka bei edukacine – pažintine 2 dienų kelione į Varšuvą (Lenkija).

Projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ dėka aštuoniose bibliotekose atnaujinta viešųjų prieigų kompiuterinė įranga.

Vaikų literatūros skyriuje „Žalioji pelėda“ įrengta nauja inovatyvių veiklų edukacinė erdvė šeimoms „Roboteka“.

2020 m. 2020 m. gegužės 28 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu, bibliotekai suteikiamas poetės Elenos Mezginaitės vardas. Keičiasi bibliotekos pavadinimas – nuo rugsėjo 1 d. Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka vadinama Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka.

Vaikų literatūros skyriaus „Žalioji pelėda“ vedėja Alvida Bratkauskienė pelnė Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos įsteigtą nominaciją „Ad astra“, skirtą įvertinti išskirtinius Panevėžio regiono bibliotekų darbuotojus.

Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijų geriausių bibliotekų Metų nominacijų konkurse apdovanojimą pelnė Šiaurinė biblioteka (vedėja Lina Dubauskienė), tapusi „Draugiškiausia biblioteka 2019“. Jai įteiktas specialus Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prizas bei padėka.

2002 m. įdiegtas LIBIS PĮ Dokumentų komplektavimo ir katalogavimo posistemis, pradėtas formuoti  bibliotekos elektroninis katalogas.

2003 m. interneto prieigą turėjo „Židinio“, „Šaltinėlio“ ir „Žiburėlio“ bibliotekų lankytojai.

2005 m. Vaikų biblioteka „Žiburėlis“ iš nušiurusio keturių kambarių buto perkelta į naujai suremontuotas patalpas, sukurtas interjeras specialiai vaikams. „Židinio“ bei Šiaurinėje bibliotekose įrengti gausiai dekoruoti, spalvingi (dail. N. Labanauskienė) pasakų kambariai vaikams.

2006 m. suremontuotos Viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus ir Abonemento patalpos, 2008 m. – Vaikų literatūros skyrius ir Šiaurinė biblioteka.

2008 m. visose miesto bibliotekose įdiegtas LIBIS PĮ Skaitytojų aptarnavimo posistemis.

2009 m. Viešosios bibliotekos administracijai, Dokumentų komplektavimo ir katalogavimo bei Ūkio skyriams buvo paskirtos suremontuotos patalpos.

2009 m. įgyvendinant tarptautinį projektą „Bibliotekos pažangai“ visose miesto bibliotekose buvo atnaujinta kompiuterinė bei programinė įranga, įrengtas bevielis interneto ryšys, pradėti gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymai.

2010 m. įdiegtos naujos e-paslaugos vartotojams: dokumentų grąžinimo termino pratęsimas ir dokumentų rezervavimo galimybė bei automatinis informacijos apie besibaigiantį leidinio grąžinimo terminą siuntimas.

1990 m. bibliotekos administracijai, pasitelkus Kultūros ministerijos bei Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos specialistus teko ginti vaikų bibliotekas. Absurdiška mintis išnaikinti vaikų bibliotekas, nes neva kiekviena mokykla turi po biblioteką, tuometiniams miesto kultūros valdininkams pasirodė išganinga.

Iki 1993-iųjų bibliotekos administracija su Spaudinių tvarkymo ir komplektavimo skyriumi, 30 tūkst. egz. Mainų fondu bei visa ūkio dalimi kraustėsi iš vienų patalpų į kitas keturis kartus. Minėtų metų pabaigoje jie buvo perkelti į avarines buvusio vaikų darželio patalpas. 2001 m. šie padaliniai buvo perkelti, nors ir į laikinas, bet jau tvarkingas patalpas Bendruomenių rūmuose.

1996 m. Viešajai bibliotekai buvo priskirti du bankrutuojantys knygynai nešildomose avarinėse patalpose.

1998 m. biblioteka gavo pirmuosius 2 kompiuterius. 1998 m. Viešosios bibliotekos direktorei Aurelijai Matulevičienei buvo suteiktas Labiausiai nusipelniusio panevėžiečio vardas kultūros srityje.

1999 m. uždarius vieną iš knygynų, suremontuotose patalpose atidarytas Smėlynės filialas, kito knygyno patalpose buvo įkurdinta „Židinio“ biblioteka. Vėliau atnaujintos ir maksimaliai pritaikytos lankytojų patogumui „Šaltinėlis“ patalpos.

Gerą postūmį miesto bibliotekų kaitai turėjo 1999 m. parengta Lietuvos bibliotekų modernizavimo programa, vėliau – Informacinės visuomenės plėtros programa. Keli sėkmingi Viešosios bibliotekos projektai atvėrė kelią į interneto erdves Informacijos (2001) bei Vaikų literatūros skyrių (2002), Smėlynės ir Parko bibliotekų (2002) lankytojams.