Vizija, misija, vertybės

VIZIJA

Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka – moderni, kurianti vertę, orientuota į vartotoją institucija, lanksčiai prisitaikanti prie besikeičiančių gyvenimo sąlygų socialinėje bendruomenės struktūroje.

MISIJA

Kurti biblioteką šalia namų: teikti bendruomenei jos poreikius atitinkančią prieigą prie informacijos, moderniųjų technologijų, žinių ir kultūros, skatinti skaitymą, savišvietą bei mokymąsi visą gyvenimą.

VERTYBĖS

  • laisva prieiga visiems visuomenės nariams naudotis visais bibliotekos informacijos ištekliais ir paslaugomis, nepriklausomai nuo vietos ir erdvės
  • atvirumas pokyčiams, vartotojų poreikiams ir lūkesčiams, inovacijoms ir bendradarbiavimui
  • atsakomybė už bibliotekos teikiamų paslaugų poveikį visuomenei, aptarnaujamoms bendruomenėms
  • profesionalumas atsakingai prisiimant įsipareigojimus, susijusius su kiekvieno darbuotojo kokybišku darbu, dalijantis įgytomis ir nuolat atnaujinamomis žiniomis
  • bendruomeniškumas puoselėjant draugišką aplinką Bibliotekoje, kuriant šiltus santykius su socialiai pažeidžiamomis grupėmis, partneriais.