Kaip tapti skaitytoju

Norint tapti bibliotekos skaitytoju bet kurioje miesto bibliotekoje reikia pateikti galiojantį asmens dokumentą (asmens tapatybės kortelę, pasą ar kitą dokumentą su asmens duomenimis ir nuotrauka), susipažinti su naudojimosi biblioteka taisyklėmis ir parašu patvirtinti įsipareigojimą jas vykdyti.

Skaitytojo pažymėjimo kaina – 1,00 Eur.

Vaikams iki 16 metų įsigyti skaitytojo pažymėjimo nereikia, jie aptarnaujami nemokamai ir yra registruojami pateikus vaiko pasą arba gimimo liudijimą bei tėvų (įtėvių ar globėjų) nustatytos formos užpildytą prašymą.

Vartotojai, įsigiję LIBIS skaitytojo pažymėjimą kitose bibliotekose, privalo Bibliotekoje tik užsiregistruoti. Kito pažymėjimo įsigyti ir mokėti už registraciją nereikia.

Užsisakyti skaitytojo pažymėjimą galite ir Bibliotekų elektroninių paslaugų portale iBiblioteka.

Biblioteka atsako už asmens duomenų saugumą.

Asmens duomenų apsaugos įstatymas.
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės.