2001–2010

2002 m. įdiegtas LIBIS PĮ Dokumentų komplektavimo ir katalogavimo posistemis, pradėtas formuoti  bibliotekos elektroninis katalogas.

2003 m. interneto prieigą turėjo „Židinio“, „Šaltinėlio“ ir „Žiburėlio“ bibliotekų lankytojai.

2005 m. Vaikų biblioteka „Žiburėlis“ iš nušiurusio keturių kambarių buto perkelta į naujai suremontuotas patalpas, sukurtas interjeras specialiai vaikams. „Židinio“ bei Šiaurinėje bibliotekose įrengti gausiai dekoruoti, spalvingi (dail. N. Labanauskienė) pasakų kambariai vaikams.

2006 m. suremontuotos Viešosios bibliotekos Informacijos skyriaus ir Abonemento patalpos, 2008 m. – Vaikų literatūros skyrius ir Šiaurinė biblioteka.

2008 m. visose miesto bibliotekose įdiegtas LIBIS PĮ Skaitytojų aptarnavimo posistemis.

2009 m. Viešosios bibliotekos administracijai, Dokumentų komplektavimo ir katalogavimo bei Ūkio skyriams buvo paskirtos suremontuotos patalpos.

2009 m. įgyvendinant tarptautinį projektą „Bibliotekos pažangai“ visose miesto bibliotekose buvo atnaujinta kompiuterinė bei programinė įranga, įrengtas bevielis interneto ryšys, pradėti gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymai.

2010 m. įdiegtos naujos e-paslaugos vartotojams: dokumentų grąžinimo termino pratęsimas ir dokumentų rezervavimo galimybė bei automatinis informacijos apie besibaigiantį leidinio grąžinimo terminą siuntimas.