2011–2020

2011 m. du kartus biblioteka tapo projekto „Bibliotekos pažangai“ konkurso „Partneriškiausia biblioteka“ nugalėtoja ir buvo apdovanota dviejų periodinių leidinių metine prenumerata. Bibliotekų veikloje atsirado naujas reiškinys – savanorystė.

2012 m. startavo nauja bibliotekos svetainė www.panbiblioteka.lt, pritaikyta neįgaliesiems vartotojams bei išmaniesiems telefonams. Tinklaraščiui http://kelionesuknyga.blogspot.com/ konkurse „Inovacijų biblioteka“ nominacijoje „Už novatoriškus sprendimus“ delfi.lt portalo lankytojai skyrė trečiąją vietą.

2013 m. laimėjus finansavimą konkurse „Gyventojų skaitmeninio raštingumo mokymo bibliotekose stiprinimas“, miesto bibliotekos gavo 10 nešiojamų kompiuterių su PĮ bei 2 multimedia projektorius.

2014 m. bibliotekos įsiliejo į bendrą miesto „Panevėžys – Lietuvos kultūros sostinė 2014“ programą. Surengusios 110 renginių, kuriuose apsilankė per 3000 lankytojų, bibliotekos buvo įvertintos Panevėžio miesto savivaldybės padėka ir stikliniu Kultūros sostinės simboliu.

Sa­vi­val­dy­bių vie­šų­jų bib­lio­te­kų aso­cia­ci­ja bibliotekų „Me­tų no­mi­na­ci­jų“ kon­kur­se Smėlynės biblioteką apdovanojo kaip kū­ry­biš­kiau­sią bib­lio­te­ką, už įdo­mias ini­cia­ty­vas skai­ty­mo ska­ti­ni­mo sri­ty­je.

Miesto taryba pritarė vaikų literatūros skyriaus „Žalioji pelėda“ patalpų išplėtimui šalia esančio parduodamo buto sąskaita.

Atnaujintas Panevėžio kultūros ir istorijos almanacho „Senvagė“ leidimas. Panevėžio m. savivaldybės viešoji biblioteka tapo almanacho kūrybiniu partneriu.

2015 m. Vaikų literatūros skyrius „Žalioji pelėda“ „Metų nominacijų“ konkurse pelnė Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos nominaciją „Biblioteka – mažųjų draugas“ ir buvo apdovanotas specialiu prizu bei padėka.

Sėkminga projektinė veikla: iš viso vykdyta 10 projektų, iš jų 4 parėmė Lietuvos kultūros taryba, 5 – Panevėžio miesto savivaldybė bei didžiausią finansavimą gavo projektas „3D: Domėkis. Dalyvauk. Dalinkis“ (20284 Eur, „Bibliotekos pažangai 2“).

2016 m. Tinklo bibliotekose įdiegtas elektroninis bibliotekų veiklos apskaitos dienoraštis.

Įgyvendintas ir gerai įvertintas projektas „3D: Domėkis. Dalyvauk. Dalinkis“, kurio metu miesto gyventojams sukurtos naujos paslaugos (3D modeliavimas, skaitmeninė fotografija, integruotos pamokos, sustabdyto kadro filmukų laboratorija).

Biblioteka pakviesta dalyvauti ir pristatyti savo edukacijas Tarptautinėje Vilniaus knygų mugėje bei parodoje „Mokykla 2016“ Litexpo.

Nuo pat bibliotekos įsteigimo (1989) bibliotekai vadovavusi direktorė Aurelija Matulevičienė išėjo į užtarnautą poilsį.

2017 m. Už sėkmingą mikrorajono bendruomenės telkimą, tradicijų ir šeimos vertybių puoselėjimą bibliotekoje, kūrybišką projektinę veiklą ir išradingas skaitymo skatinimo iniciatyvas, kasdien vaikams ir suaugusiems dovanojamą šventę, organizuojant išskirtinius renginius „Židinio“ bibliotekos vedėja Irena Kartanienė tapo Panevėžio regiono bibliotekų darbuotojų metų nominacijos „Ad Astra“ laureate.

Trys Šiaurinės, „Židinio“ ir „Žaliosios pelėdos“ bibliotekų darbuotojos už turiningų veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu apdovanotos LR švietimo ir mokslo ministerijos padėka bei edukacine – pažintine kelione į Estiją, aplankant Tartu mokslo centrą AHHAA, Aksi Ledynmečio muziejų bei Talino hidrolėktuvų muziejų.

Panevėžio m. savivaldybės viešosios bibliotekos direktore tapo Loreta Breskienė.

2018 m. Bibliotekose vykstančių mokymų viešinimui sukurtas videoklipas, kuris transliuotas viešojo transporto Media Traffic televizijoje.

Šiaurinėje bibliotekoje įkurtas klubas tėveliams su vaikais iki trejų metų „Slieko Zigmučio pievelė“.

Prie Šiaurinės bibliotekos pastatyta lauko biblioteka – knygų mainų namelis.

Savivaldybių viešųjų bibliotekų konkurse metų nominacijoms gauti Šiaurinė biblioteka tapo Viešųjų bibliotekų ir jų padalinių (filialų) tarpe „Draugiškiausia biblioteka 2017“ bei buvo apdovanota specialiu asociacijos prizu bei padėka už prasmingą veiklą, mažinančią socialinę atskirtį.

Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų filialų kategorijoje „Ad astra“ nominacija už sėkmingą mikrorajono bendruomenės telkimą, kūrybiškai organizuotą išskirtinę Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui pažymėti skirtą akciją „Siekiame rekordo! 100 knygų – ne riba“, lietuvių autorių knygų populiarinimą, sėkmingas skaitymo skatinimo iniciatyvas, dirbant su socialiai pažeidžiamų asmenų grupėmis, nuoseklų bendradarbiavimą ir bendrus projektus su miesto ugdymo įstaigomis atiteko Šiaurinės bibliotekos vedėjai L. Dubauskienei.

Trys Šiaurinės, „Židinio“ ir „Žaliosios pelėdos“ bibliotekų darbuotojos už turiningų veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu apdovanotos LR švietimo ir mokslo ministerijos padėka bei edukacine – pažintine 2 dienų kelione į Helsinkį (Suomija).

2019 m. Panevėžio m. savivaldybės viešoji biblioteka paminėjo savo veiklos trisdešimtmetį.

Vaikų literatūros skyrius „Žalioji pelėda“ nuo 2019 metų balandžio mėnesio dalyvauja Europos viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo programoje NAPLE Sister Libraries (Europos viešųjų bibliotekų bendradarbiavimo programa).

Keturios Šiaurinės, „Židinio“, „Žaliosios pelėdos“ ir Smėlynės bibliotekų darbuotojos už turiningų veiklų organizavimą vaikų vasaros atostogų metu apdovanotos LR švietimo ir mokslo ministerijos padėka bei edukacine – pažintine 2 dienų kelione į Varšuvą (Lenkija).

Projekto „Gyventojų skatinimas išmaniai naudotis internetu atnaujintoje viešosios interneto prieigos infrastruktūroje“ dėka aštuoniose bibliotekose atnaujinta viešųjų prieigų kompiuterinė įranga.

Vaikų literatūros skyriuje „Žalioji pelėda“ įrengta nauja inovatyvių veiklų edukacinė erdvė šeimoms „Roboteka“.

2020 m. 2020 m. gegužės 28 d. Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimu, bibliotekai suteikiamas poetės Elenos Mezginaitės vardas. Keičiasi bibliotekos pavadinimas – nuo rugsėjo 1 d. Panevėžio miesto savivaldybės viešoji biblioteka vadinama Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka.

Vaikų literatūros skyriaus „Žalioji pelėda“ vedėja Alvida Bratkauskienė pelnė Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos įsteigtą nominaciją „Ad astra“, skirtą įvertinti išskirtinius Panevėžio regiono bibliotekų darbuotojus.

Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijų geriausių bibliotekų Metų nominacijų konkurse apdovanojimą pelnė Šiaurinė biblioteka (vedėja Lina Dubauskienė), tapusi „Draugiškiausia biblioteka 2019“. Jai įteiktas specialus Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos prizas bei padėka.