2018 m.

„Vau, aš galiu!“
Projekto trukmė: 2018 04 01 – 2018 11 30
Rėmėjas: Panevėžio miesto savivaldybė, Švietimo ir jaunimo reikalų skyrius
Tikslas: 
atskleisti ir ugdyti vaikų meninius bei kūrybinius gebėjimus, skatinti išradingumą, kūrybinio veikimo drąsą bei pasitikėjimą savimi.
Rezultatai: 
įvyko 56 teatro būrelio užsiėmimai, jų metu pastatyti 2 spektakliai, kuriuos pamatė apie 600 žiūrovų. Organizuotos 5 meninės raiškos (20 užsiėmimų) sukurtų kūrybinių darbelių parodos. Įvyko 5 susitikimai su rašytojais ir menininkais.
Vykdo: Vaikų literatūros skyrius „Žalioji pelėda“
Projekto vadovas: Alvida Bratkauskienė, tel. 8 45 420200, el. p. zaliojipeleda@panbiblioteka.lt


„E-žinios kiekvienam 2“, „E-žinios kiekvienam 3“, „E-žinios kiekvienam 4“ (tęstinis)
Projekto trukmė: 2017-2019 m.
Rėmėjas: 
Panevėžio miesto savivaldybė
Tikslas: 
mažinti Panevėžio miesto socialiai pažeidžiamų grupių – bedarbių, vyresnio amžiaus žmonių bei neįgaliųjų – elektroninę atskirtį.
Rezultatai: 
5-iose bibliotekose organizuoti kompleksiniai 20-40 val. trukmės informacinio raštingumo kursai; vyko papildomi teoriniai ir praktiniai renginiai e-paslaugų klausimais.
Vykdo: 
Viešoji biblioteka, biblioteka „Židinys“, Šiaurinė, Parko ir Smėlynės bibliotekos
Projekto vadovas: Indrė Rapkevičienė, tel. 8 45 430696, el. p. indre.rapkeviciene@gmail.com


„Literatūros ir meno kaleidoskopas“ (tęstinis)
Projekto trukmė: 2017-2019 m.
Rėmėjas: 
Panevėžio miesto savivaldybė
Tikslas: plėsti ir gerinti kultūros paslaugų ir renginių kokybę, pasiūlant tradicines ir novatoriškas priemones, skatinančias įvairių kultūros ir meno sričių sklaidą, prieinamumą.
Rezultatai: kultūrinių edukacinių renginių ciklas miesto bendruomenei.
Vykdo: visos bibliotekos
Projekto vadovas: Indrė Rapkevičienė, tel. 8 45 430696, el. p. indre.rapkeviciene@gmail.com