Knyga „Elena Mezginaitė: žmonės man – viskas…“

Poetės 80-mečiui išleista knyga skirta išsaugoti, aktualizuoti ir skleisti plačiajai visuomenei poetės Elenos Mezginaitės publicistinį palikimą. Joje surinkti 32 Panevėžio regiono periodinėje spaudoje 1989-2005 m. publikuoti jos interviu su žymiais Lietuvos kūrėjais, kultūros ir meno žmonėmis.

Knyga yra ne tik apie žurnalistę Eleną Mezginaitę, bet ir apie Panevėžio krašto kultūros žmones. Pokalbiai, sudėti į šią knygą yra šiek tiek daugiau nei vienadieniai straipsniai to meto periodikoje. Juose Elena Mezginaitė, kalbindama savo herojus, sugebėjo išklausti ir skaitytojui perteikti pašnekovų gyvenimo vertybes, jų požiūrį į savo profesiją. Todėl šie interviu yra aktualūs ir šiandien.

Pašnekovai:

Stasys Petronaitis/ Algirdas Paulavičius/ Ligita Kondrotaitė/ Anastazija Sučylienė/ Algimantas Vytėnas/ Valdemaras Kukulas/ Elvyra Pažemeckaitė/ Regina Zdanavičiūtė/ Elena Gabulaitė/ Rimantas Teresas/ Regina Astrauskaitė/ Romualdas Urvinis/ Irena Bitinaitė/ Julius Dautartas/ Jonas Strielkūnas/ Donatas Banionis/ Veronika Vildžiūnaitė/ Vytautas Anužis/ Enrikas Kačinskas/ Algirdas Varžinskas/ Julius Tamošiūnas/ Dalia Melėnaitė/ Valdas Klimavičius/ Vygantas Kosmauskas/ Algimantas Masiulis/ Jūratė Sučylaitė/ Julija Stepankienė-Blėdytė/ Antanas Markuckis/ Povilas Šiaučiūnas/ Algimantas Kaminskas/ Algimantas Aleksandravičius/ Arvydas Šliogeris

Kviečiame skaityti

Knygą išleido Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka, vykdydama projektą „Knygos „Elena Mezginaitė: „Žmonės man – viskas…“ leidyba ir sklaida“ (2021 m.), kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba.

Knygos „Elena Mezginaitė: žmonės man – viskas…“ pristatymas.