Rokiškis, Kupiškis 1941–1965

Poetė, žurnalistė Elena Mezginaitė gimė 1941 m. spalio 31 d. Petriškių kaime, Rokiškio rajone.

1959 m. baigė Rokiškio Edvardo Tičkaus vidurinę mokyklą. Dar besimokydama vidurinėje mokykloje pradėjo rašyti eilėraščius. Pirmuosius (šešiolikmetės) eilėraščius spausdino tuometinis Rokiškio rajono laikraštis, kurio redakcijoje, baigus mokyklą, Elena pradėjo dirbti.

1960–1961 m. dirbo Laibgalių (Rokiškio r.) bibliotekoje, kartu studijavo žurnalistiką Vilniaus valstybiniame universitete (1960–1966). Prie Laibgalių bibliotekos E. Mezginaitės atminimui pastatytas ąžuolinis koplytstulpis (aut. V. Zakarka, 2016).

1963–1965 m. Elena Mezginaitė dirbo žurnaliste Kupiškio rajono laikraštyje.

Pirmą eilėraštį parašiau gal septintoje klasėje – uždavus literatūros mokytojui. Kada parašysiu paskutinį, nežinau…

/Elena Mezginaitė. Vietoj autobiografijos,1986/

Nuotraukoje – Elena Mezginaitė apie 1958 m.