Elena Mezginaitė: žmonės man – viskas…

Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka poetės Elenos Mezginaitės 80-mečiui paminėti išleido knygą, kurioje surinkti 32 Panevėžio regiono periodinėje spaudoje 1989–2005 metais publikuoti jos interviu su žymiais Lietuvos kūrėjais, kultūros ir meno žmonėmis.

Pokalbiai, sudėti į šią knygą, yra šiek tiek daugiau nei vienadieniai straipsniai to meto periodikoje. Juose E. Mezginaitė, kalbindama savo herojus, sugebėjo išklausti ir skaitytojui perteikti pašnekovų gyvenimo vertybes, jų požiūrį į savo profesiją. Todėl šie interviu yra aktualūs ir šiandien.

Juolab kad per 40 darbo žurnalistikoje metų ji susikaupė daugiau nei 1000 straipsnių.

Sudarė Sandra Voveriūnienė, Gitana Navagruckienė, knygos redaktorė Nomeda Simėnienė, leidinio dailininkė-maketuotoja Asta Radvenskienė, nuotraukų autoriai: Algimantas Aleksandravičius, Stanislovas Bagdonavičius, Saulius Saladūnas, Gintaras Lukoševičius.