Lietuvių tautinis kostiumas: liaudies drabužių interpretacijos

Monografijoje „Lietuvių tautinis kostiumas: liaudies drabužių interpretacijos XX amžiuje“ tiriamas lietuvių tautinis (nacionalinis) kostiumas, suvokiamas kaip vienas nacionalinės kultūros elementų.

Apžvelgiamas šimto metų laikotarpis, prasidedantis pirmųjų lietuviškų tautinių kostiumų sukūrimu 1900 m. Šimtmečio bėgyje, veikiant besikeičiančioms politinėms, socialinėms, kultūrinėms aplinkybėms, keitėsi kostiumo samprata, buvo kuriami nauji modeliai. Universalios įžvalgos tautinio kostiumo istorijoje padeda suprasti šios simbolinės aprangos prasmes ir jos konstravimo metodus. Lietuvių tautinis kostiumas kurtas ir naudotas siekiant lietuvių nacionalinės kultūros pilnatvės bei lygiavertiškumo tarp kitų tautų.

Knygą iliustruoja 203 įvairiais laikotarpiais vilkėtų kostiumų fotografijos, piešiniai ir projektai, svarbūs tautinio kostiumo istorijai.