Moterys istorijos verpetuose

Baltarusės, žydės, lenkės, rusės, totorės, austrės, lietuvės, italės, romės – visos jos buvo daugiataučio Vilniaus dalis. Daugelis čia nugyveno gyvenimą, kitos užsukdavo į Vilnių tik trumpam.

Žurnalistė Rasa Baškienė savo knygoje „Moterys istorijos verpetuose“ pasakoja apie dvidešimties Vilniaus istorijoje ryškų pėdsaką palikusių valdovių, gyvenusių XIV–XXI a., likimus.

Julijona Algirdienė/Ona Vytautienė/Bona Sforca/Barbora Radvilaitė/Kristina Gerhardi-Frank/Emilija Pliaterytė/Gabrielė Giunterytė-Puzinienė/Apolonija Dalevskytė-Sierakauskienė/Emilija Jasmantaitė-Vileišienė/Alaiza Paškevič-Kairienė-Ciotka/ Marija Pliaseckaitė-Šlapelienė/Ona Šimaitė/Marcelė Kubiliūtė/Stefanija Paliulytė-Ladigienė/Marija Faustina Kovalska/Adelė Dirsytė/Meilutė Julija Matijošaitytė-Lukšienė/Birutė Marija Alseikaitė-Gimbutienė/Irena Veisaitė/Loreta Asanavičiūtė