Sociolingvistinė Lietuvos panorama. Gyventojų kalbinės nuostatos ir kalbinis elgesys

Remiantis projekto „Lietuvos gyventojų kalbinės nuostatos ir kalbinis elgesys“ (2020–2021) duomenų analizės rezultatais knygoje „Sociolingvistinė Lietuvos panorama. Gyventojų kalbinės nuostatos ir kalbinis elgesys“ pristatoma sociolingvistinė Lietuvos situacija, atskleidžiama trečiojo XXI a. dešimtmečio pradžios kalbų bei tarmių mokėjimo, vartojimo, kalbinių nuostatų panorama.

Knygą išleido Vilniaus universiteto leidykla.