Stabdykime patyčias

Lapkričio 16-oji –Tarptautinė tolerancijos diena. Ji minima nuo 1995 m. UNESCO sprendimu. Tolerancija nėra daloma ar apribojama laike, vienoje tautinėje ar socialinėje grupėje – tai pagarba kiekvieno žmogaus teisei į kitą nuomonę, tapatybę kasdien ir visur. Tolerancija moko mus būti pakančius ir gebančius suprasti kitą ir kitokį, išmokti žvelgti į pasaulį smalsiai, be išankstinio nusistatymo […]

Kaip skamba aukštaičių tarmė

Lietuvių kalba formavosi ilgus amžius ir skilo į atskiras tarmes dėl vidinės raidos dėsnių bei išorinių veiksnių, trukdančių žmonėms bendrauti (parapijų ribos, gamtinės kliūtys, priklausymas skirtingoms valstybėms). Didžiųjų tarmių plotai beveik sutampa su pagrindinėmis etninėmis sritimis – žemaičiai, dzūkai, rytų aukštaičiai. Tarmių tyrinėjimas prasidėjo nuo pačios pirmosios gramatikos, jau Danielius Kleinas 1653 nurodo esant skirtingas […]

Mirtis. Laidosena. Gedėjimas

Įeidamas į čia, palik rūbus,palik tą lazdą, laisvę ir apsiaustą,kas suverpta, nukalta ir išausta –nė vienas daiktas priimtas nebus. Įeidamas į čia, nuplėšk rūbus:jie nieko nebereiškia šituos plotuos, –tik tavo staigiai užsidegęs protasčia paskutinis spindulys ir bus. Marcelijus Martinaitis Mirtis – sunki tema kiekvienam. Prieš Vėlines dažniau prisimename išėjusius artimuosius, tačiau netektis gali ištikti bet […]

Panevėžys literatūroje

Virtuali paroda „Panevėžys literatūroje“ skiriama Panevėžio miesto 519-ojo gimtadienio šventei. Parodoje eksponuojami 36 autorių eilėraščiai, atsiminimai, apsakymai. Kai kuriuos leidinius paskolino Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekos kraštotyros skyrius ir Panevėžio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos kraštotyros skyrius. Dar kitus leidinius radome Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos fonduose. Parodoje eksponuojami tekstai parašyti Panevėžio miestui. Parodą parengėInformacijos sk. […]

Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika: kovų už laisvę istorija

Lietuvos katalikų bažnyčios kronika – pogrindinis leidinys, leistas Lietuvoje 1972–1989 m. Šį leidinį leido „Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetui“ artimi kunigai, seserys vienuolės, pasauliečiai katalikai. Leidinys buvo ilgiausiai leidžiamas pogrindinis leidinys Lietuvoje Sovietų okupacijos metais. Per 17 metų išėjo 81 „LKB kronikos“ numeris. „Kronika“ buvo nelegaliai perduodama į Vakarų šalis, verčiama į anglų, ispanų ir […]

Knygos su autografais

Knyga su autografu, dedikacija įgyja papildomą vertę. Tai lyg autoriaus palinkėjimas skaitytojui. Per 30 bibliotekos gyvavimo metų Viešojoje bibliotekoje lankėsi daug rašytojų, leidėjų. Daugelis iš jų bibliotekai padovanojo savo kūrinius su autografais. Į knygų su autografais lentyną pateko ir panevėžietės poetės Elenos Mezginaitės, kurios vardas 2020 m. suteiktas Panevėžio miesto savivaldybės viešajai bibliotekai, pirmoji eilėraščių […]

1791 m. gegužės 3 dienos konstitucija – pirmoji Europoje

Gegužės 3 d. Konstitucija –  pagrindinis Abiejų Tautų Respublikos įstatymas, priimtas 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucija galiojo trumpiau nei 15 mėnesių ir buvo panaikinta Prūsijai, Rusijai ir Austrijos imperijoms pasidalijus Abiejų Tautų Respubliką ir nutraukus suverenių Lenkijos ir Lietuvos valstybių egzistavimą iki pat 1918 m. Ši Konstitucija – pirmoji rašytinė Europoje ir antroji pasaulyje, […]

H. K. Anderseno premijai – 65 metai

Hanso Kristiano Anderseno medalis – aukščiausias tarptautinis apdovanojimas, skiriamas vaikų rašytojams ir knygų iliustratoriams. 1953 metais buvo įkurta tarptautinė organizacija IBBY (International Board on books for young people – Tarptautinė jaunimo knygų taryba). Jos tikslai – visais būdais palaikyti vaikų literatūrą, knygos meną, skatinti bei propaguoti vaikų skaitymą. Viena pirmųjų IBBY iniciatyvų – steigti tarptautinį apdovanojimą vaikų […]