Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika: kovų už laisvę istorija

Lietuvos katalikų bažnyčios kronika – pogrindinis leidinys, leistas Lietuvoje 1972–1989 m. Šį leidinį leido „Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetui“ artimi kunigai, seserys vienuolės, pasauliečiai katalikai. Leidinys buvo ilgiausiai leidžiamas pogrindinis leidinys Lietuvoje Sovietų okupacijos metais. Per 17 metų išėjo 81 „LKB kronikos“ numeris. „Kronika“ buvo nelegaliai perduodama į Vakarų šalis, verčiama į anglų, ispanų ir […]

Knygos su autografais

Knyga su autografu, dedikacija įgyja papildomą vertę. Tai lyg autoriaus palinkėjimas skaitytojui. Per 30 bibliotekos gyvavimo metų Viešojoje bibliotekoje lankėsi daug rašytojų, leidėjų. Daugelis iš jų bibliotekai padovanojo savo kūrinius su autografais. Į knygų su autografais lentyną pateko ir panevėžietės poetės Elenos Mezginaitės, kurios vardas 2020 m. suteiktas Panevėžio miesto savivaldybės viešajai bibliotekai, pirmoji eilėraščių […]

1791 m. gegužės 3 dienos konstitucija – pirmoji Europoje

Gegužės 3 d. Konstitucija –  pagrindinis Abiejų Tautų Respublikos įstatymas, priimtas 1791 m. gegužės 3 d. Konstitucija galiojo trumpiau nei 15 mėnesių ir buvo panaikinta Prūsijai, Rusijai ir Austrijos imperijoms pasidalijus Abiejų Tautų Respubliką ir nutraukus suverenių Lenkijos ir Lietuvos valstybių egzistavimą iki pat 1918 m. Ši Konstitucija – pirmoji rašytinė Europoje ir antroji pasaulyje, […]

H. K. Anderseno premijai – 65 metai

Hanso Kristiano Anderseno medalis – aukščiausias tarptautinis apdovanojimas, skiriamas vaikų rašytojams ir knygų iliustratoriams. 1953 metais buvo įkurta tarptautinė organizacija IBBY (International Board on books for young people – Tarptautinė jaunimo knygų taryba). Jos tikslai – visais būdais palaikyti vaikų literatūrą, knygos meną, skatinti bei propaguoti vaikų skaitymą. Viena pirmųjų IBBY iniciatyvų – steigti tarptautinį apdovanojimą vaikų […]