Vakaras rašytojai Bitei Vilimaitei

Vasario 28-osios vakaras Panevėžio Elenos Mezginaitės viešojoje bibliotekoje buvo skirtas Lietuvių kalbos dienoms paminėti. Šių metų vasario 16-ąją rašytoja Bitė Vilimaitė, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno (2003) bei kitų premijų laureatė, būtų minėjusi 80-ąjį jubiliejų. Ta proga Komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“ vadovė Lionė Lapinskienė pristatė sudarytą ir išleistą knygą „Bitė Vilimaitė: kūryba, laikas, aplinka“. Renginio metu Bitės Vilimaitės kūrybos ištraukas skaitė Juozas Braidokas.

Kasmet minimos Lietuvių kalbos dienos (vasario 16 d.–kovo 11 d.) kviečia pažvelgti į žodį, į jo grožį. Kalbos skambesys ir savitumas labiausiai atsiskleidžia talentingų rašytojų, poetų kūryboje. Pasak Lionės Lapinskienės, vienas iš tokių išskirtinių talentų lietuvių literatūroje – Bitė Vilimaitė, kurios kūrybai būdinga meilė ir pagarba gimtajai kalbai. Renginio dalyviai tuo galėjo įsitikinti – vakaras prasidėjo panevėžiečio Juozo Braidoko perskaitytomis novelėmis „Povilėl Povilėl“ ir „Ir Bitė“ iš rašytojos novelių ciklo „Apie Žemaitę“.

Komunikacijos centro „Kalba. Knyga. Kūryba“ vadovė Lionė Lapinskienė pristatė pačios sudarytą, redaguotą ir ką tik išleistą knygą „Bitė Vilimaitė: kūryba, laikas, aplinka“ ir papasakojo, kad tai yra bendro darbo rezultatas su keturiolika straipsnių autorių (jie – žinomi mokslininkai iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Vytauto Didžiojo universiteto, Vilniaus universiteto Šiaulių akademijos, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro ar kiti nepriklausomi tyrėjai), aptarė svarbiausius rašytojos Bitės Vilimaitės biografinius faktus, kalbėjo apie šios kūrėjos charakterį ir kūrybinį palikimą. Pasak Lionės Lapinskienės, Bitė Vilimaitė buvo uždaro charakterio, gyveno nuošalų gyvenimą, nebuvo itin produktyvi rašytoja (per beveik 50 metų parašė kiek daugiau nei 200 kūrinių). Nors buvo uždaro būdo, Bitė Vilimaitė turėjo ir draugų rašytojų – daugiausia bendravo su poete Judita Vaičiūnaite, itin vertino kūrėjus, kilusius iš regionų.

Knyga „Bitė Vilimaitė: kūryba, laikas, aplinka“ – prasmingo darbo rezultatas ir graži dovana rašytojai, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno (2003) ir kitų premijų laureatei 80-ųjų gimimo metinių proga.

Iš Dzūkijos krašto (juk gimė Lazdijuose) kilusi Bitė Vilimaitė turėjo sąsajų ir su Panevėžio kraštu. Pasak Lionės Lapinskienės, prisiminusios Edvardo Vaičiaus pasakojimą, 120-ųjų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimimo metinių proga į Smilgius kartu su kitais kūrėjais atvykusi Bitė Vilimaitė taip pat pritarė idėjai, kad tuometiniam Smilgių kolūkiui su Panevėžio rajono savivaldybės viešąja biblioteka tikslinga įsteigti literatūrinę Gabrielės Petkevičaitės-Bitės premiją. Ja 1997 metais buvo apdovanota ir pati Bitė Vilimaitė.

Knygos sutiktuvių vakarą baigė aktorius Juozas Braidokas, perskaitęs ištrauką iš Bitės Vilimaitės, gyvenant Avižieniuose (Lazdijų raj.), pradėto rašyti ir nebaigto romano „Pelkių drugiai“. Leidinį „Bitė Vilimaitė: kūryba, laikas, aplinka“ susidomėję skaitytojai galės pasiimti iš bibliotekos – knygos autorės padovanota knyga su autografu jau greitai bus lentynose.

Vaida Žalienė,
vyresn. metodininkė komunikacijai ir projektų valdymui

Vaidos Žalienės nuotrauka