Filmo „Paberžė – nepaklusniųjų lizdas“ peržiūra

Į nuotolinį susitikimą pakvietėme Bistrampolio dvaro valdytoją, kunigą R. Gudelį skaitytojams pristatyti pirmąjį dokumentinį filmą apie 1863 metų sukilimą pradėjusį kunigą Antaną Mackevičių – „Paberžė – nepaklusniųjų lizdas“.

Susitikimo dalyvių laukė filmo peržiūra, tad buvo įdomu prieš tai išgirsti filmo prodiuserio, kun. R. Gudelio pasakojimą kaip užsimezgė pažintis su režisieriumi T. Bistramu ir kilo idėja sukurti šį filmą.

„Filmas parodo kunigo A. Mackevičiaus gyvenimo įvykius – nuo išėjimo į sukilimą iš Palėvėnės bažnyčios, pritraukus kelis šimtus sukilėlių, iki mirties bausmės įvykdymo Kaune. Jis turėjo būti ypatingai drąsus: buvo akivaizdu, kad žmonių kiekiu caro valdžios nugalėti neįmanoma ir kad sukilimo baigtis – aiški. Tam tikra prasme ir dabar, sukurdami šį filmą, atiduodame jam pagarbą. Dalyvaudami kūrybos procese taip pat“, – sako Bistrampolio dvaro vadovas, kun. Rimantas Gudelis.

Susitikimo metu teiravomės kodėl vienu filmo herojumi tampa Paberžės klebonas, vienuolis kapucinas tėvas Stanislovas? „Todėl, kad gerai jį pažinojau, – sako kun. R. Gudelis. Dar moksleiviai lankydavomės pas tėvą Stanislovą: talkindavome jam, klausydavomės jo pamokslų, dalyvaudavome rekolekcijose. Žinojome, kokia tėvui Stanislovui svarbi istorinė Antano Mackevičiaus asmenybė. Kiek kruopštumo ir atidos įdėta kuriant jo muziejų! Ir dar todėl, kad jie abu tarnavo Paberžėje, abu buvo neįtikėtinai mylimi žmonių, pelnę didžiulį jų pasitikėjimą“, – pasakojo klebonas R. Gudelis.

Kun. R. Gudelis padėjo režisieriui T. Bistramui surinkti žmonių masinėms scenoms ir drauge su komanda rūpinosi filmo prodiusavimu. Ar sudėtinga buvo, tai padaryti? Ar žmonės noriai dalyvavo? – teiravomės kunigo R. Gudelio. „Filme vaidina žinomi mano parapijiečiai. Kaune masinei scenai surinkau visas tris savo parapijas: Palėvėnės, Antašavos ir Salamiesčio. Močiutėms pasakiau, apsirenkite juodai, senoviškai, ir važiuojam į ekskursiją“, – atsakė kunigas.

Renginio svečias mano, kad Lietuva apie savo praeities didvyrius turi per mažai filmų, o apie kun. A. Mackevičių nebuvo nei lietuviško, nei lenkiško filmo. Lenkijoje 1863 metų sukilimo atmintis kiek ryškesnė, apie jį sukurti keli filmai, bet šio kunigo biografija taip pat neįamžinta kino juostoje.

Visą susitikimo įrašą galite peržiūrėti bibliotekos YouTube kanale.

Audronė Dzedravičienė,
vyresn. bibliotekininkė