Dalyvavome „Biblioteka visiems. Konferencija+“

Rugsėjo 21 dieną Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka drauge su Lietuvos aklųjų biblioteka organizavo renginį „Biblioteka visiems. Konferencija+“. Jame dalyvavo ir Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka – renginyje lankėsi ir Lietuvos bibliotekų prieinamumo manifestą pasirašė bibliotekos direktorė Loreta Breskienė ir Šiaurinės bibliotekos vedėja Lina Dubauskienė.

Konferencijos dalyviai klausėsi Mariaus Markucko, kuris prisipažino, kad kadaise atrasta biblioteka jam suteikė daug galimybių: jo gyvenime ne tik atsirado Oksfordo universitetas, bet ir susipažino su garsaus fiziko Stiveno Hokingo kolegomis.

Renginio šūkis – „Biblioteka visiems!“ – kvietė bibliotekas būti atviresnėmis, svetingesnėmis, nes juk kiekvienoje bendruomenėje yra asmenų, turinčių negalią ar patiriančių asmeninių iššūkių. Siekiant šio tikslo, buvo pristatytas Lietuvos bibliotekų prieinamumo manifestas, kuriame akcentuojamas bibliotekų tobulinimas, specialistų kvalifikacijos kėlimas, paslaugų ir išteklių prieinamumas bibliotekų lankytojams, turintiems įvairių poreikių. Kad kalbos neliktų tik kalbomis, pristatytą manifestą pasirašė visos dalyvavusios bibliotekos, kurios sieks gerinti paslaugų kokybę, bendradarbiaus su įvairių sektorių atstovais.

Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka prisideda prie manifesto tikslų ir skatina paslaugų prieinamumą visiems: bendradarbiauja su asmenimis, turinčiais negalią ar negalinčiais atvykti atsiimti knygų.

Kviečiame naudotis bibliotekos paslaugomis!

Parengė Vaida Žalienė

Nuotraukos Linos Dubauskienės