Atminimo medalis ir padėka

Lietuvai pagražinti draugija šiais metais mini 100-metį. Lietuvai pagražinti draugija (LPD) – visuomeninė organizacija, turinti tikslą ugdyti visuomenės dvasinę kultūrą, tautinę savimonę ir patriotiškumą, sauganti ir gražinanti Tėvynės kraštovaizdį, gamtos ir etnokultūros paveldą.

Rugsėjo 25 d. LPD-100-mečio minėjimo regioninėje šventėje Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos direktorei Loretai Breskienei įteiktas atminimo medalis ir padėka už socialinę partnerystę ir paramą jubiliejiniam skyriaus renginiui.

Džiaugiamės nors dalelyte prisidėję ir savo pavyzdžiu paskatinę skaitytojus gražinti Lietuvą kartu.