Aktorė Asta Preidytė: „Viktorijos Daujotytės tekstai lyg žaibai“

Vienas vakaras bibliotekoje tapo literatūrine kelione po margą prof. habil. dr. Viktorijos Daujotytės-Pakerienės parašytų knygų pasaulį. Ją vedė Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro aktorė Asta Preidytė. Tai Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos projekto „Literatūros ir kino dienos bibliotekoje“ renginys, kurį finansavo Panevėžio miesto savivaldybė ir Lietuvos Kultūros taryba. Šio projekto siekis – supažindinti Panevėžio regiono gyventojus su Valstybės kultūros ir meno premijomis apdovanotų menininkų kūryba. Renginys buvo filmuojamas – įrašas papildys apskrities bibliotekos mediateką.

Renginį pradėjo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos renginių vedėja Elvyra Pažemeckaitė. Ji pristatė vakaro pagrindinę veikėją – profesorę, habilituotą daktarę, daugelio knygų autorę Viktoriją Daujotytę. Pasak Elvyros Pažemeckaitės, literatūros tyrinėtoja yra daug nuveikusi ir daug tyrinėjimų atlikusi asmenybė. „Viktorija Daujotytė ugdo mūsų šalies rašytojus. Įvertinus nuveiktus darbus, jos asmenybę galima priskirti šalia daug nuveikusių Lietuvos moterų – Marijos Gimbutienės, Meilės Lukšienės, Vandos Zaborskaitės“, – sakė renginio vedėja. Elvyra Pažemeckaitė pabrėžė, kad prof. habil. dr. Viktorijos Daujotytės veikla ir toliau tęsiasi – netrukus turėtų pasirodyti dar viena literatūros tyrinėtojos knyga „Mano elementorius buvo Homeras“. Joje atskleidžiama Lietuvos filosofo, tyrinėtojo Arvydo Šliogerio asmenybė ir veikla.

Po gražios įžangos, Asta Preidytė pradėjo literatūrinį pasivaikščiojimą po Viktorijos Daujotytės tekstus. Aktorė literatūros tyrinėtojai taip pat negailėjo gražių žodžių. Ji prisipažino, kad skaitant Viktorijos Daujotytės tekstus, pirmiausia galvoje išgirsta jos ramų balsą, o parašyti tekstai trenkia lyg žaibai. Profesorės, habilituotos daktarės tekstai išties žavi – tuo galėjo įsitikinti visi renginio dalyviai. Aktorė Asta Preidytė citavo literatūros tyrinėtojos knygų  („Tragiškasis meilės laukas. Apie Sigitą Gedą: iš poezijos, užrašų, refleksijų“, „Sugrįžęs iš gyvenimo. Literatūriniai laiškai, pokalbiai“, „Šokėja virš liepto per prarają. Onės Baliukonės kūryba“, „Gyvenimas prie turgaus. Monografija apie Joną Strielkūną“, „Žemės keleiviai. Mačernis“) ištraukas. Jas girdint, dėliojosi Sigito Gedos, Marcelijaus Martinaičio, Onės Baliukonės, Jono Strielkūno ir Vytauto Mačernio asmenybės, jų kūrybos paveikslai.

Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka dėkoja Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekai už gražią, subtilią literatūrinę kelionę, kurioje ne tik atsiskleidė jau minėti profesorės tyrinėjimų objektai, bet per tekstus pasirodė ir pačios Viktorijos Daujotytės asmenybė.

Renginio įrašą galite peržiūrėti čia ĮRAŠAS.

Parengė Vaida Žalienė

Nuotraukos Vaidos Žalienės