Kai ateina Trys Karaliai

Trijų Karalių šventės dieną Parko bibliotekos senjorų klubo nariai sulaukė mielo svečio – Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros administratoriaus, kunigo Kęstučio Palepšio. Kunigo  pasakojimas atskleidė šios religinės šventės reikšmę, jos atsiradimo istoriją, padėjo klausytojams geriau suvokti ir Trijų išminčių apsilankymo, ir Betliejaus žvaigždės bei viso Kalėdų laikotarpio reikšmingumą žmogaus tikėjimui, aiškesniam Dievo ir savęs suvokimui. Iš Šventojo rašto kunigas perskaitė: „Jėzui gimus Judėjos Betliejuje karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš Rytų šalies ir klausinėjo: Kur yra gimusis Žydų karalius? Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti.“

Simboliškai per Tris Karalius bažnyčiose šventinami smilkalai ir kreida, kuria virš durų užrašomos trys pirmosios karalių vardų – Kasparo, Merkelio (Melchioro) ir Baltazaro – raidės. Betliejuje gimusio kūdikėlio Jėzaus pasveikinti ėję trys vyrai iš tiesų buvo ne karaliai, o trys Rytų išminčiai, stebėję dangaus kūnų judėjimą. Danguje suspindus ryškiai žvaigždei, išminčiai pagal pranašų liudijimus žinojo, kad tai turi sutapti su pasaulio Atpirkėjo atėjimu į Žemę. Jie keliavo pasveikinti Betliejuje gimusio kūdikėlio Jėzaus. Su savimi keliautojai nešėsi karališkų dovanų, kurios turi ir simbolinę reikšmę: Merkelis – auksą, simbolizuojantį garbę, turtus ir galią, Kasparas smilkalus, reiškiančius šventumą, išmintį ir dieviškąją palaimą, o Baltazaras miros, simbolizuojančią gyvenimą ir žemiškąją egzistenciją. Pagrindinė išminčių, atėjusių aplankyti Jėzaus, reikšmė ir skelbiama idėja, kaip sakė kunigas, tai, kad Dievas atėjo į pasaulį ir kad žmogus būtų su Dievu. Gali būti, kad Trijų išminčių vardai iš tiesų išsirutuliojo iš lotyniško posakio: Christus Mansionem Benedicat, taigi + K+ M + B virš durų reiškia „Tegul Kristus palaimina šiuos namus“.

Biblioteka gavo gražią dovaną – malonią popietę lankytojams ir  kunigo padovanotą Šventąjį raštą.

Laima Vilčinskaitė,
Parko bibliotekos vedėja