Šiaurinėje bibliotekoje – viešnios iš Panevėžio kalėjimo

Vasarišką birželio 20-osios popietę Šiaurinė biblioteka sulaukė svečių iš Panevėžio kalėjimo – atvyko pareigūnės Eglė Mingėlienė, Svetlana Unglininkienė ir kinologė Audronė Kaftanova su vokiečių avigane Lota.

Vaikų vasaros stovyklos „Vasaros dėlionė“ nariams susitikimo pradžioje bibliotekos viešnios suteikė žinių apie Panevėžio kalėjimą, ten esančią tvarką, kalinčių moterų dienotvarkę. Pareigūnės papasakojo, kad tai vienintelis kalėjimas Lietuvoje, kur kali tik moterys. Nuteistosios yra paskiriamos į būrį, kuriam vadovauja prižiūrėtojos. Kalinčios moterys per nuteistą laiką dirba, mokosi, o būrio prižiūrėtojos stebi, ar keičiasi moterų elgesys. Esant tinkamai moterų elgsenai – bausmės laikas gali būti sutrumpintas, remiantis teisės aktuose nustatyta tvarka. Pasak Panevėžio pataisos namų pareigūnių, didžiausia nuteistosioms bausmė – atskirtis nuo šeimos, vaikų.

Labiausiai vaikus domino vokiečių aviganė Lota. Pasak kinologės Audronės, prieš šešerius metus iš vokiečių aviganių veislyno, iš visos vados tarnybiniu šunimi buvo pasirinkta Lota. Bibliotekos viešnia papasakojo, kad vokiečių aviganių veislė – tinkamas pasirinkimas tarnybiniam šuniui, nes šios veislės augintiniai dažniausiai turi glaudų ryšį su žmogumi, nori dirbti, padėti ir labiausiai pasiduoda dresūrai. Du metus kinologė su Lota Marijampolėje lankė mokymus. Audronė paaiškino vaikams, kaip vyksta mokymai ir kokios priemonės yra naudojamos.

Po teorinių žinių, kinologė Audronė pasiūlė vaikams pažaisti žaidimą „Šilta-šalta“. Drauge su stovyklautojais nusprendė, ką turi atlikti Lota, tačiau tokios komandos kinologė Lotai nedavė. Pasitelkiant klikerį Lota suprato, ką turi padaryti. O kadangi pagrindinis Lotos darbas – Panevėžio kalėjime ieškoti draudžiamų daiktų, stovyklautojams buvo parodyta kaip vyksta paieškos: vaikai tarp knygų paslėpė neleistinus daiktus, o Lota juos rado. Pasak kinologės Audronės, šuns uoslė yra žymiai stipresnė nei žmogaus, todėl net esant daug ir įvairiems kvapams, gyvūnas geba užuosti ieškomą daiktą. Lota ieško tik tuomet, kai jai yra duodama tokia komanda.

Vaikus nustebino Lotos noras dirbti, draugiškumas ir judrumas. Susitikimo pabaigoje Lota mielai dalino „penketus“ vaikams. Užsiėmimo metu jaunieji panevėžiečiai susipažino su pareigūno ir kinologo profesijomis, įgijo žinių apie Panevėžio pataisos namų darbą ir tvarką. Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka džiaugiasi ir dėkoja už gražią draugystę su Panevėžio kalėjimu.

Vaida Žalienė,
vyresn. metodininkė komunikacijai ir projektų valdymui

Vaidos Žalienės nuotrauka