Liudas Mažylis pristatė savo parodą „Skausmo ir vilties laiškai iš šalčio žemės“

Saulėtą birželio 20-osios vakarą Panevėžio Elenos Mezginaitės viešojoje bibliotekoje Europos Parlamento narys, Lietuvos mokslininkas, Kauno Vytauto Didžiojo universiteto profesorius Liudas Mažylis pristatė savo parengtą, po Lietuvą keliaujančią parodą „Skausmo ir vilties laiškai iš šalčio žemės“, kuri skirta masiniams Antrojo pasaulinio karo metu vykusiems žmonių trėmimams iš Lietuvos atminti.

Praėjusią savaitę visa Lietuva minėjo itin svarbią datą – Gedulo ir vilties dieną. Šia proga Panevėžio Elenos Mezginaitės viešojoje bibliotekoje nuo birželio 10 dienos yra eksponuojami Liudo Mažylio artimųjų laiškai, rašyti parodos autoriaus močiutei Antaninai Mažylienei. Ekspozicijoje galima pamatyti keturių tremtinių laiškus: Juozo Siručio, Onos Sirutienės, Petronėlės Sirutytės-Lastienės ir Onos Matulaitytės-Stulginskienės. Prasidėjus karui Ukrainoje, šios ekspozicijos aktualumas – kaip niekada sustiprėjo.

Į parodos pristatymą bibliotekos svečias atvyko lydimas Panevėžio tarybos nario Vitalijaus Satkevičiaus, kuris profesorių pristatė ir pakvietė papasakoti plačiau. Liudui Mažyliui ši paroda – itin artima. Joje eksponuojami jo giminaičių laiškai iš tremties. Juozas Sirutis buvo Liudo Mažylio močiutės sūnėnas, kuris sovietų buvo ištremtas dėl to, kad buvo Šaulių sąjungos narys. Apie artimojo tremtį, Liudo Mažylio seneliai sužinojo tik po ketverių metų, kuomet sulaukė iš jo laiško. Pradžioje Juozas Sirutis rašė rusiškai, nors šios kalbos nebuvo mokęsis. Laiškuose Juozas Sirutis daugiausiai rašė apie buitį, taip reikalingą maistą, daiktus. Parodoje yra eksponuojami ir Juozo Siručio brolio Jono žmonos Onos Sirutienės laiškai. Juozo brolis Jonas žuvo lageryje, neišgyveno ir dviejų metų jo sūnus Jonas. Juozo sesuo Petronėlė Sirutytė-Lastienė – pedagogė, vertėja, lietuvybės puoselėtoja, žydų vaikų gelbėtoja – taip pat buvo ištremta ir rašė Liudo Mažylio močiutei. Bibliotekos svečio parodoje galima pamatyti ir Lietuvos prezidento Aleksandro Stulginskio žmonos Onos Matulaitės-Stulginskienės laišką. Jame ji pasakoja, kad buvo atskirta nuo vyro.

Kaip pasakojo Liudas Mažylis, tremtinių likimai susidėliojo panašiai: Ona Sirutienė, Petronėlė Sirutytė-Lastienė ir Aleksandras ir Ona Stulginskiai po tremties sugrįžo į gimtąją šalį. Tik Juozas Sirutis negrįžo, nes paskutinėje tremties vietoje vedė ukrainietę, taip pat tremtinę, Poliną. Jiedu ten ir liko gyventi, tačiau dažnai grįždavo į Lietuvą, nes gimtoji šalis buvo nepaprastai svarbi. Sulaukus atgimimo, į Lietuvą buvo sugrąžinti ir Onos ir Jono Siručių dviejų metų sūnaus palaikai. Pasak Liudo Mažylio, šią parodą tikrai dar galima būtų plėsti, tačiau tai reikalauja papildom laiko ir darbo. Vakaro svečias neslėpė, kad jo senelio ryšiai, profesinė veikla suteikia daug informacijos, tad, įdėjus darbo, būtų galima surengti ne vieną įdomią parodą.

Susitikimo proga Liudas Mažylis pristatė ir savo naujausią knygą „Vėl karas Europoje“. Knygos tema – Rusijos karas prieš Ukrainą. Leidinys parašytas dienoraščio stiliumi ir jame glūdi visi 2022 metai. Kaip pats profesorius teigė: čia ir karo nuojauta, ir pirmoji karo diena, ir viso pasaulio sprendimai dėl padėties Ukrainoje. Vakaro svečias knygą skaitytojams dovanojo su savo linkėjimais ir parašu. Greitai šį Liudo Mažylio leidinį bus galima rasti ir Viešosios bibliotekos lentynoje.

Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka džiaugiasi sulaukusi garbingo svečio ir kviečia aplankyti Liudo Mažylio parodą „Skausmo ir vilties laiškai iš šalčio žemės“, kuri bus eksponuojama iki liepos 10 dienos, Kniaudiškių g. 34, Panevėžys.

Vaida Žalienė,
vyresn. metodininkė komunikacijai ir projektų valdymui

Vaidos Žalienės nuotrauka