Kaip Jus pasiekia bibliotekos informacija

Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka, turinti 8 padalinius – Viešąją biblioteką, Parko, Šiaurinę, Smėlynės, „Židinį“, „Žiburėlį“, „Šaltinėlį“, vaikų literatūros skyrių „Žalioji pelėda“ (toliau – Biblioteka), šiuo metu atlieka tyrimą, siekdama išsiaiškinti, kaip miesto gyventojus pasiekia informacija apie įstaigos teikiamas paslaugas. Anketa – anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei. Tinkamą atsakymą pažymėkite varnele. ANKETA […]

Kviečiame dalyvauti Lietuvos bibliotekų lankytojų tyrime

Tarptautinė rinkos ir žiniasklaidos tyrimų kompanija „Kantar“, bendradarbiaudama su Lietuvos nacionaline Martyno Mažvydo biblioteka, kviečia dalyvauti naujame Lietuvos bibliotekų lankytojų tyrime. Jo tikslas išsiaiškinti, kaip bibliotekų lankytojai vertina paslaugų kokybę, ką mano apie bibliotekų interneto paslaugas, kokie viešosios interneto prieigos vartojimo įpročiai, motyvai ir nauda vartotojams. Kad būtų galima nustatyti pokyčius ir tendencijas, surinkti duomenys bus […]

Vartotojų apklausos rezultatai

2022 m. gegužės–liepos mėnesiais vykdėme vartotojų apklausą, kurios tikslas buvo išsiaiškinti, kaip bibliotekos vartotojai vertina Panevėžio Elenos Mezginaitės bibliotekos veiklą, teikiamas paslaugas ir aptarnavimo kokybę. Kviečiame susipažinti su apibendrintais apklausos rezultatais. TYRIMO ATASKAITA.

Vartotojų pasitenkinimo paslaugomis klausimynas

Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka, turinti 8 padalinius (Abonementas ir Informacijos skyrius, Parko, Šiaurinė, Smėlynės, „Židinys“, „Žiburėlis“, „Šaltinėlis“, vaikų literatūros skyrius „Žalioji pelėda“) šiuo metu atlieka tyrimą, siekdama išsiaiškinti vartotojų pasitenkinimą teikiamomis paslaugomis. Anketa – anoniminė ir konfidenciali, apibendrinti atsakymai bus naudojami veiklos analizei. Tinkamą atsakymą pažymėkite varnele. PILDYTI KLAUSIMYNĄ. Dėkojame už atsakymus!

Kviečiame dalyvauti anketinėje apklausoje

Panevėžio Elenos Mezginaitės biblioteka tiria lankytojų poreikį skaitmeninio raštingumo mokymams, kurie yra labiau orientuoti į vyresnio amžiaus žmones.  Apklausa siekiame išsiaiškinti, ar miesto bibliotekose organizuojami skaitmeninio raštingumo mokymai atitinka vyresnio amžiaus vartotojų lūkesčius, ką reikia keisti ar tobulinti, kad šie mokymai būtų kuo naudingesni.  Maloniai kviečiame Jus dalyvauti šioje apklausoje. Jūsų atsakymai bus naudojami naujų skaitmeninio raštingumo mokymo […]

Kviečiame dalyvauti anketinėje apklausoje

Panevėžio Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka vykdo apklausą „Vartotojų nuomonė apie bibliotekos nuotolines paslaugas“. Šia apklausa siekiame išsiaiškinti ar Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos teikiamos nuotolinės paslaugos atitinka vartotojų lūkesčius, ką reikia keisti ar tobulinti, kad nuotolinės paslaugos būtų paklausios.  Maloniai kviečiame Jus dalyvauti šioje apklausoje. Mums labai svarbi Jūsų nuomonė ir pasiūlymai.