Vartotojų apklausos rezultatai

2022 m. gegužės–liepos mėnesiais vykdėme vartotojų apklausą, kurios tikslas buvo išsiaiškinti, kaip bibliotekos vartotojai vertina Panevėžio Elenos Mezginaitės bibliotekos veiklą, teikiamas paslaugas ir aptarnavimo kokybę.

Kviečiame susipažinti su apibendrintais apklausos rezultatais.

TYRIMO ATASKAITA.