Lietuvos Katalikų bažnyčios kronika: kovų už laisvę istorija

Lietuvos katalikų bažnyčios kronika – pogrindinis leidinys, leistas Lietuvoje 1972–1989 m. Šį leidinį leido „Tikinčiųjų teisėms ginti katalikų komitetui“ artimi kunigai, seserys vienuolės, pasauliečiai katalikai. Leidinys buvo ilgiausiai leidžiamas pogrindinis leidinys Lietuvoje Sovietų okupacijos metais. Per 17 metų išėjo 81 „LKB kronikos“ numeris. „Kronika“ buvo nelegaliai perduodama į Vakarų šalis, verčiama į anglų, ispanų ir kitas kalbas bei platinama daugelyje katalikiškų kraštų, jos ištraukos skaitomos ir užsienio šalių radijo laidose. 2021 metais „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ pripažintas regioninės – europinės reikšmės dokumentu ir įrašytas į UNESCO Lietuvos nacionalinį registrą.

Parodoje apžvelgiamos priežastys, lėmusios „Katalikų Bažnyčios Kronikos“ atsiradimą, jos leidyba ir persekiojimai, pristatomi „Kronikos“ leidėjai ir platintojai.

Iliustracijai panaudota Europeana.eu pristatoma šiauliečio disidento, Katalikų bažnyčios kronikos platintojo Vinco Danieliaus (1962–1995) spausdinimo mašinėlė, kuria jis perspausdino ir daugino „Katalikų bažnyčios kroniką“.

Visus „Katalikų Bažnyčios Kronikos“ leidinius galima rasti jos puslapyje internete.

Parodą parengė Informacijos sk. vyresn. bibliotekininkė Ž. Snicorytė