Lietuvių kalbos dienos bibliotekoje

Jau septintus metus iš eilės Valstybinė lietuvių kalbos komisija organizuoja ir kviečia dalyvauti Lietuvių kalbos dienose. Atsigręžti į vieną iš labiausiai archajiškų pasaulio kalbų skatina ir LR Seimas, kuris 2022-uosius paskelbė Pranciškaus Skorinos metais. Šiemet sukanka 500 metų, kai Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje buvo išspausdinta pirmoji knyga – Pranciškaus Skorinos „Mažoji kelionių knygelė“ ir Vilniuje įkurta pirmoji Rytų Europos spaustuvė.

Lietuvių kalbos dienų tikslas – didinti lietuvių kalbos prestižą, stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją, prisidėti prie lietuvių kalbos sklaidos pasaulyje, telkti bendruomenes Lietuvoje ir užsienyje.

Elenos Mezginaitės viešoji biblioteka jungiasi prie šios iniciatyvos ir kviečia vasario – gegužės mėn. dalyvauti įvairiose bibliotekos organizuojamose veiklose, kuriose bus galima įgyti ar atnaujinti žinias apie lietuvių kalbą, aplankyti šia proga veikiančias parodas, dalyvauti protmūšiuose, viktorinose, edukaciniuose užsiėmimuose ir kt.

Viešoji biblioteka (Kniaudiškių g. 34):

Kovo 14–balandžio 15 d. – Senų lietuviškų kalendorių paroda „Mane sukūrė tokį – ne tik metus skaičiuoti“
Balandžio 29 d. – Renginys vyresn. kl. moksleiviams „Tarminės poezijos skrydžiai“, skirtas Gimtosios kalbos savaitei ir poeto V. Braziūno 70-mečiui
Data tikslinama – Lietuvių kalbos instituto kilnojamoji paroda „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“

Smėlynės biblioteka (Smėlynės g. 49):

Vasario 11 d.–kovo 11 d. – Senų lietuviškų kalendorių paroda „Mane sukūrė tokį – ne tik metus skaičiuoti“
Kovo 10 d. – virtuali viktorina „Turtinga kalba – turtingas aš!“ FB paskyroje
Kovo 1–31 d. – Tekstilininkės Irenos Piliutytės portretų parodos: „Lietuvos kultūros veikėjai – raštijos pradininkai“ ir „Knygnešiai – Lietuvos fenomenas“
Kovo 10 d. – Juozo Brazausko knygos „Gyvenimas perbėgo per atmintį“ pristatymas. Biografinė apybraiža apie Balį Sruogą
Data tikslinama – Lietuvių kalbos instituto edukacinė paroda „Paliesk lietuvių kalbą rankomis“

Parko biblioteka (Parko g. 37):

Vasario 21 d.–kovo 13 d. – Literatūros paroda „Kalba – mūsų žodžių Tėvynė“
Kovo 14–31 d. – Literatūros paroda „Poezija – tai sielos šventė“
Balandžio 26 d. – Popietė bibliotekos senjorų klube „Balys Sruoga: širdgėla vainikuotas“. Istoriko Juozo Brazausko knygos „Gyvenimas perbėgo per atmintį“ pristatymas
Gegužės 3–31 d. – Literatūros paroda „Spausdinto žodžio kelias“

Vaikų literatūros skyrius „Žalioji pelėda“ (Kniaudiškių g. 38):

Vasario 22 d. – Protmūšis 3-4 kl. mokiniams „Apie knygą“
Vasario 24 d., kovo 17 d., balandžio 4 d., gegužės 11 d. – Edukacinis užsiėmimas ikimokyklinukams „Aš – mažasis spaustuvininkas“

Biblioteka „Židinys“ (Nemuno g. 76):

Vasario 22 d. – Edukacinė programa „Raidžių istorijos ir nuotykiai“
Vasario 24 d. – Edukacinė programa „Vargo mokykla arba lietuviškos knygos kelias“

Biblioteka „Šaltinėlis“ (Respublikos g. 26/2):

Gegužės 7 d. – Viktorina, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai „Neieškok žodžio kišenėje“

Šiaurinė biblioteka (Pušaloto g. 55):

Vasario 28 d. – „Slieko Zigmučio pievelės“ edukacinis užsiėmimas „Magiška žodžio galia vaikiškose dainelėse ir lopšinėse“.

Kviečiame dalyvauti!