Panevėžys literatūroje

„Kiekvienas turime savo miestą, savo pradžios ir pabaigos tašką…“ – rašė Volfas Vitmenas. Tokį miestą turime ir mes panevėžiečiai. Tai mūsų gimtasis Panevėžys, kurį mylime. Keletas laiškų, skirtų Panevėžio miestui.