Panevėžys literatūroje

Puslys, Donatas. Agora Panevėžiui // Senvagė, 2016, Nr. 1 (10), p. 3–5.


Puslys, Donatas. Panevėžys – kaip atskaitos taškas // Senvagė, 2014, Nr. 2 (7), p. 6–7.


Janauskaitė-Sereikienė, Vida. Aukštaitijos sostinei // Žengiant per slenkstį. – Jonava, 2008. – P. 16.Slavinskas, Valdas. Aš // Sukryžmintų norų ankštis: romanas. – Vilnius: Gilija, 2003. – P. 3-11.


Kanoverskytė-Sučylienė A. Panevėžys // Ta giesmė neišgiedota. – Kaunas: Naujasis lankas, 1999. – P. 59.

Šepetys, Jonas. Panevėžio naktys // Ten prie Nevėžio. – Panevėžys, 2007. – P. 57.


Šepetys, Jonas. O prie Nevėžio tenai.. // Ten prie Nevėžio. – Panevėžys, 2007. – P. 43.


Šerėnienė, Onutė. Panevėžio sapnas. // Per laiko amžiaus slėnius: eilėraščiai. – Panevėžys, 2015. – P. 105.


Šerėnienė, Onutė. Panevėžiui penki šimtai metų // Per laiko amžiaus slėnius: eilėraščiai. – Panevėžys, 2015. – P. 106.