Panevėžys literatūroje

Valentinavičienė, Emilija. Panevėžys // Šerkšno giesmė. – Panevėžys, 2019. – P. 26.


Valentinavičienė, Emilija. Aukštaitijos sostinei // Šerkšno giesmė. – Panevėžys, 2019. – P. 28.Venskutė, R. Mano Panevėžys // Ekranietis, 1974, liepos 19, p. 2.

Želvienė, S. Panevėžys pavasarį // Panevėžio tiesa, 1981, liepos 25, p. 4.


Želvienė, S. Nevėžis į miestą atves // Panevėžio tiesa, 1981, liepos 25, p. 4.


Žukauskas, Albinas. Sangrąžos // Būtoji – grįžtamoji. – Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2012. – P. 332.